21 mar, 2016

Stanisława Kurzdym ur. 1925 w Zielonkach (51)

Obraz Arma Christi – Męka Boża. Obraz oleodruk o tematyce Arma Christi w zbiorach Izby regionalnej w Zielonkach został podarowany w dn. 22.01.2016 r. przez panią Stanisławę Kurzdym  z domu Sadzik, urodzoną w 1925 r. w Zielonkach, obraz został wykonany na przełomie XIX/XX w. jest to pamiątka po babci pani Stanisławy.

Tematyka Arma Christi to w ikonografii chrześcijańskiej przedmioty związane z męką Chrystusa. 
Bardzo popularne w  epoce gotyku, pojawiały się w przedstawieniach obrazujących nie tylko śmierć Jezusa na krzyżu, ale także w innych tematach pasyjnych, czy w wizerunku Chrystusa Bolesnego (Vir Dolorum), Frasobliwego, zredukowane zwykle do kilku, lub kilkunastu wybranych elementów.
Artyści ludowi szczególnie w XVIII i XIX wieku chętnie umieszczali Arma Christi na przedstawieniach, ukazujących różne epizody męki i śmierci Chrystusa. Najczęściej towarzyszyły one wizerunkowi Ukrzyżowanego. Niekiedy pojawiały się na krzyżu zamiast ciała Jezusa. Arma Christi potęgowały ekspresję wyobrażenia. Mocno oddziaływały na wyobraźnię wiernych, przywołując poprzez symbole poszczególne etapy cierpienia Zbawiciela.
Powszechnie przedstawianymi przedmiotami, związanymi z Męką Pańską, były obok krzyża między innymi: serce Jezusa, Pięć Ran (przebite ręce, nogi i bok), korona cierniowa, kielich (symbol przelanej krwi), sakiewka ze srebrnikami (zdrada Judasza), kolumna lub słup (przypominające o biczowaniu Jezusa), młot i cęgi (przybijanie do krzyża, wyciąganie gwoździ), włócznia (przebity bok), bicze, gwoździe, gąbka (na której podawano Jezusowi ocet), rękawica (policzkowanie Jezusa), drabina (zdjęcie z krzyża), kogut (zaparcie się św. Piotra), czaszka (symbol Golgoty i pierwszego człowieka – Adama), jabłko i wąż (grzech pierworodny, wygnanie z raju), płomienie (cierpienie dusz w czyśćcu, pokuta, oczyszczenie), pochodnia ( pojmanie  w nocnym ogrodzie Getsemani, Ogrójcu), dzban i misa( umucie rąk obojetnośc na grzech Poncjusza Piłata (łac. Pontius Pilatus), miecz ( Na to rzekł Jezus do Piotra: «Schowaj miecz do pochwy. Czyż nie mam pić kielicha, który Mi podał Ojciec?),   titulus z napisem INRI, chusta św. Weroniki.