Zapalmy Światło Pamięci w gminie Zielonki 2016

Zapalmy Światło Pamięci w gminie Zielonki 2016

25 Paź, 2016

baner-1

Zbliża się jesień, okres zadumy nad tym co przeminęło, melancholii i wspomnień o tych, którzy odeszli. Jest to czas w którym wspominamy w modlitwie „Wieczne odpoczywanie” naszych bliskich, znajomych, osoby zasłużone dla narodu, regionu, nauki i kultury.
Listopad jest miesiącem pamięci o zmarłych, czasem który w sposób szczególny nastraja do refleksji nad życiem i jego przemijaniem. Cmentarz jest miejscem spotkania tych, co umarli z tymi, którzy wciąż chodzą po tej ziemi. Idąc za mickiewiczowskim wołaniem „ Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, Zapomnij o mnie” chcemy przypomnieć wszystkim, że naszym chrześcijańskim obowiązkiem jest modlitwa za Zmarłych i dbanie o ich doczesne szczątki.

W listopadzie zostaną zapalone znicze pamięci na najstarszych nagrobkach znajdujących się na cmentarzu w Zielonkach i w Korzkwi.

Akcję honorowym patronatem objęli: wójt gminy Zielonki Bogusław Król, proboszcz parafii Zielonki ks. kan. Andrzej Olszowski oraz proboszcz parafii Korzkiew ks. Paweł Łukaszka.