76. Rocznica wybuchu II wojny światowej – Zielonki

76. Rocznica wybuchu II wojny światowej – Zielonki

2 wrz, 2015

„Gdy w noc wrześniową północ wybiła, eskadr bojowych ogromna moc…” – słowa znanej piosenki towarzyszyły studentom Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II (UPJP2), gdy składali na cmentarzu w Zielonkach kwiaty i znicze z okazji 76. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Pomysłodawcą uczczenia pamięci żołnierzy poległych w Zielonkach był Michał Kowalik, wiceprezes Koła, pasjonat militariów i kampanii wrześniowej. Młody historyk walczy również z mitami, które narosły wokół wydarzeń z września 1939. W przeddzień rocznicy wybuchu wojny na facebookowej stronie Koła napisał:„Początkowo przyjęła się nazwa „kampania wrześniowa”, był to celowy zabieg najpierw propagandy niemieckiej, później propagandy PRL-u mający na celu umniejszenie i ośmieszenie roli oręża polskiego. Jak wiemy ostatnia bitwa miała miejsce między 2-6 października pod Kockiem, tak więc jak wytłumaczyć, że „kampania wrześniowa” obejmuję także październik!?” Upamiętnienie żołnierzy poległych w Zielonkach wpisuje się w projekt „Non omnis moriar”- Dziedzictwo kulturowo-historyczne gminy Zielonki, który trwa od 29 lipca i polega na inwentaryzacji zabytkowych grobów zlokalizowanych na cmentarzach w gminie Zielonki. Projekt został dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Studenci prowadzą obecnie kwerendę w archiwach, mającą na celu ustalenie nazwisk i życiorysów zmarłych w Zielonkach i Korzkwi do 1945 roku. Inwentarz ten pomoże w pielęgnowaniu świadomości historycznej wśród lokalnej społeczności oraz ułatwi prowadzenie dalszych prac rewitalizacyjnych na cmentarzach.  

J.B.