Apel do sponsorów

Apel do sponsorów

9 kw., 2013

Szanowni Państwo,

współczesna biblioteka stoi przed ogromnym wyzwaniem utrzymania silnej pozycji instytucji kultury w XXI wieku. Czas nowych technologii i innowacji technicznych stał się zagrożeniem dla tradycyjnej biblioteki i kultury. Placówka nasza pełniąc swą służebną rolę wobec wszystkich mieszkańców, została depozytariuszem spuścizny naszych przodków stając na straży tradycji i kultury naszego regionu. W tym roku przyjęła na swe barki jeszcze jedno zadanie –  utworzenie przy Bibliotece Publicznej  w Zielonkach Izby Regionalnej, która  gromadzić będzie wszelkie dokumenty, przedmioty codziennego użytku i kultu religijnego, związane z ziemią naszych ojców, dziadów i pradziadów. Inicjatywa ta jest niezwykle potrzebna ze względu na szybki proces ewaluacyjny strefy podmiejskiej Krakowa. Działanie to celowe jest nie tylko dla rdzennych mieszkańców, stanowi bowiem świadectwo ich tożsamości, ale także dla tych wszystkich, dla których gmina Zielonki stała się domem. Nowi mieszkańcy poprzez wsparcie finansowe tego przedsięwzięcia mogą poczuć się ściślej związani z historią tej ziemi, która stała się dla nich i ich rodzin nową „małą ojczyzną”.

Dzięki naszej współpracy z Muzeum Etnograficznym w Krakowie udało się  poddać konserwacji i renowacji ofiarowane przez mieszkańców obrazy,  oleodruki oraz szereg innych eksponatów.  Niestety koszt tych prac znacznie przekracza możliwości naszej instytucji.

 Zwracamy się zatem do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie finansowe konieczne do pokrycia kosztów wspomnianych prac. Żywimy głęboką nadzieję, że nie pozostaniecie Państwo obojętni na naszą prośbę