Badania archeologiczne na działce pod szkołę w Przybysławicach

Badania archeologiczne na działce pod szkołę w Przybysławicach

20 lip, 2015

Rozpoczęły się prace archeologiczne obejmujące teren działki w Przybysławicach  przeznaczonej pod budowę szkoły dla obwodu Korzkiew.

Badania prowadzi firma AVCISSA z Krakowa. Zadaniem firmy będzie wykonanie ratowniczych badań wykopaliskowych na powierzchni 134 arów, odbiory konserwatorskie, sprawozdanie z przeprowadzonych badań terenowych, opracowanie pozyskanego archeologicznego materiału źródłowego poprzez jego zinwentaryzowanie, w tym dokumentację fotograficzną.
Prace mają zostać przeprowadzone do 31 sierpnia 2015 roku, a wyniki badań opracowane do 15 grudnia 2015 roku. Jest to pierwszy etap budowy szkoły dla obwodu Korzkiew na działce w Przybysławicach, przygotowania do budowy są obecnie w fazie koncepcji.

źródło:

http://www.zielonki.pl/index.php/10-aktualnosci/2713-badania-archeologiczne-na-dzialke-pod-szkole-w-przybyslawicach