„Ojcowie II Soboru Watykańskiego”

„Ojcowie II Soboru Watykańskiego”

6 mar, 2015


Tematem kolejnego wieczornego „Spotkania z historią” byli Ojcowie II Soboru Watykańskiego, które poprowadził ks. kan. Alojzy Strączek E.c. Zebrani w holu biblioteki goście z wielkim zaciekawieniem wysłuchali wspomnień księdza, podczas których mogli bliżej poznać sylwetki dwóch niezwykłych papieży: Jana XXIII i Pawła VI.

 

Jan XXIII został powołany na papieski tron w 1958 r. i od samego początku swego pontyfikatu zapowiedział zmiany w kościele powszechnym, poprzez zwiększenie liczby Kolegium Kardynałów, zwołanie synodu powszechnego oraz zmianę kodeksu prawa kanonicznego. Kontynuatorem jego pracy został Paweł VI, wybrany głową kościoła w 1963 r. Prowadził on nadal prace nad reformą Kościoła, a jego mottem przewodnim stała się kontynuacja II Soboru Watykańskiego, przerwanego na skutek śmierci Jana XXIII.


Poprzez pryzmat tych niezwykłych sylwetek, poznaliśmy fakty dotyczące samego soboru. Sobór Watykański II był niezwykłym wydarzeniem w historii Kościoła katolickiego, bowiem zapoczątkował on  jego reformę poprzez otwarcie go na dialog z innymi wyznaniami oraz ogólne zarysowanie reformy liturgii.Dokumenty soborowe po raz pierwszy w historii Kościoła spisane zostały bez użycia formuły: anathema sit (niech będzie wyklęty).


Nasze wieczorne spotkanie upłynęło w bardzo miłej i nastrojowej atmosferze. Uczestnicy nie tylko wysłuchali wspomnień ale również zadawali pytania, co szybko wywołało ożywioną dyskusję. Zgromadzeni goście zapowiedzieli swoją obecność już na kolejnym spotkaniu, które odbędzie się w kolejny czwartek.

 

S. B-Ch.