Boże Ciało – tradycja

Boże Ciało – tradycja

25 maj, 2013

Boże Ciało – uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa – to jedno z najważniejszych świąt w kościele katolickim, zapoczątkowane w 1247 r. w Liege we Francji. Pierwsza informacja o uroczystym obchodzeniu Bożego Ciała w Polsce pochodzi z diecezji krakowskiej z 1320 r. Niemal od początku Święto łączyło się z procesją, będącą głównie adoracją Jezusa Chrystusa pod postacią hostii. Wkrótce jednak, bo już w XV wieku modlitwę wielbiącą uzupełniono o proszalną. Świętu nadano, bowiem także charakter prośby o pogodę, urodzaj, odsunięcie klęsk żywiołowych. Wtedy też wprowadzono zwyczaj czytania lub śpiewania początków ewangelii przy czterech ołtarzach.