Poczytaj

Kultura (nie) wyklucza?!

22 Sty, 2021

Kultura (nie) wyklucza

Kultura jest utożsamiana z postępem, zgodą na różnorodność, z otwartością. Animacja z upowszechnianiem kultury. W czym zatem problem? Są ludzie, którym kultura kojarzy się nijak, a animacja jest pojęciem abstrakcyjnym. Grupa ta nie ma szansy czerpać z kultury, bo jest ona niedostępna! To osoby niewidome, niedowidzące, głuche, słabosłyszące, głuchoniewidome. Nie mają możliwości systematycznie i aktywnie korzystać z oferty kulturalnej. Możemy to jednak zmienić!

Zobacz więcej…

Projekt wolny od dyskryminacji i wykluczeń

Sty, 2021

Każdy projekt, niezależnie od tego, jak bardzo jest w swoich głównych celach oddalony od kwestii związanych z różnorodnością, dyskryminacją itp., ma w sobie potencjał do wzmacniania lub przełamywania nierówności. Jednocześnie, zapewniając różnorodność uczestników, stwarzamy im wszystkim więcej okazji do nauki, otwarcia nowych obszarów refleksji. Aby zapewnić wszystkim możliwość bezpiecznego w nim udziału, należy uwzględnić te kwestie podczas planowania oraz mieć na uwadze w trakcie realizacji. Niektóre konkursy grantowe biorą pod uwagę uwzględnienie kwestii różnorodnościowych (lub tylko kwestii płci), jednak w większości przypadków nie będzie to badane przed przyznaniem funduszy, choć może mieć bardzo duży wpływ na powodzenie projektu. Pamiętajmy też o możliwości stosowania tzw. „dyskryminacji pozytywnej”, czyli preferencyjnego traktowania grup wykluczanych i mniejszościowych. Możemy ją zastosować, kiedy wybór uczestników następuje z większej puli osób, które się zgłoszą.

Zobacz więcej…

Ewaluacja – co to jest? I jak to się robi?

Sty, 2021

Ewaluacja – co to jest? I jak to się robi?

Ewaluacja jest procesem o charakterze praktycznym, którego zadaniem jest ustalenie, czy dany projekt osiągnął zakładane cele. Warto więc pamiętać o tym, by po zrealizowanym przedsięwzięciu (a czasem nawet w trakcie jego trwania) przeprowadzić ewaluację, bo jest ona oceną wartości projektu. Najczęściej ewaluacja jest rozumiana jako:

  • ocena wartości projektu/programu poprzez porównanie rezultatów projektu ze wstępnymi zamierzeniami, celami. Czyniona za pomocą analizy, syntezy, generalizacji, wnioskowania.
  • proces systematycznego zbierania i analizowania informacji (ilościowo lub jakościowo) – (przez niektórych autorów uznawana za narzędzie ewaluacji – monitoring) (Sekutowicz 2006, s. 60).

Zobacz więcej…

Gwoździe programu – elementy wniosku, dobre przykłady i dobre rady

Sty, 2021

Gwoździe programu – elementy wniosku, dobre przykłady i dobre rady

1. Pomysł

Od tego się zawsze zaczyna. Zanim zaczniemy wypełniać wniosek, zróbmy małą kwerendę. Sprawdźmy, czy dany pomysł już nie został zrealizowany w ostatnim czasie w naszym środowisku. Jeśli tak, może warto nieco go przeformułować. Zastanówmy się, czy na pewno dobrze wszystko przemyśleliśmy – czy mamy czas, ludzi, zapał, czy wiemy jaki ma być efekt.

Zobacz więcej…

Podstawy prawa autorskiego w działalności kulturalnej

Sty, 2021

Prawo autorskie - napis

Zadaniem prawa autorskiego jest ochrona rezultatów działalności o charakterze twórczym, zarówno z punktu widzenia majątkowego (np. komercyjne wykorzystanie reprodukcji dzieł sztuki), jak też w zakresie dotyczącym osobistej więzi twórcy z jego dziełem (np. prawo do autorstwa). Przeważająca część uregulowań zawarta została w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, której aktualną wersję można odnaleźć w ogólnodostępnym systemie aktów prawnych pod adresem www.isap.sejm.gov.pl. Podstawowe znaczenie posiadać będzie ocena, czy dany materiał stanowi utwór, gdyż jedynie do takiego ustawa znajdzie zastosowanie, a co za tym idzie powstanie ochrona przewidziana na gruncie prawa autorskiego.

Zobacz więcej…

„Kroniki Parafii Zielonki i księga rzeczy sprawionych (1844-1932)” w sprzedaży

26 Gru, 2020

Już jutro przy kościele parafialnym w Zielonkach można będzie nabyć III tom serii “Biblioteka Historyczna Gminy Zielonki” pt. “Kronika parafii Zielonki i księga rzeczy sprawionych (1844-1932)”. Po tym terminie książkę będzie można nabyć w naszej bibliotece. Serdecznie zapraszamy! 🙂

Jan Słomka – Pamiętniki włościanina. Od pańszczyzny do dni dzisiejszych

16 Gru, 2020

Strona tytułowa książki

Biblioteka Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi Oddział w Puławach posiada cenny księgozbiór, który liczy około 360 tysięcy jednostek bibliotecznych, w tym 207 tysięcy wydawnictw zwartych, około 139 tysięcy wydawnictw ciągłych i 12 tysięcy zbiorów specjalnych. W zbiorach biblioteki znajdują się dwie cenne kolekcje: stare druki (828 woluminów z XVI–XVIII wieku) i polonica XIX-wieczne (około 8200 woluminów), które tworzą Narodowy Zasób Biblioteczny. W tym miejscu chcemy Państwu prezentować najciekawsze i najcenniejsze kolekcje, które biblioteka posiada w swych zbiorach. Zapraszamy również do odwiedzenia Biblioteki NIKIDW Oddział w Puławach, gdzie czytelnicy mają możliwość bezpośrednio zapoznać się z wybranymi tytułami.

Zobacz więcej…

Kultura krakowska utrwalona na płótnie

30 Wrz, 2020

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki zakończyło właśnie prace nad projektem utrwalającym pamięć o dziedzictwie kultury krakowskiej w formie ośmiu obrazów prezentujących życie codzienne wsi podkrakowskiej. Projekt nosi tytuł „Kultura krakowska utrwalona na płótnie” i zrealizowano go dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Krakowskiego.

Zobacz więcej…

Wernisaż wystawy „Kultura krakowska utrwalona na płótnie”

23 Wrz, 2020

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki we współpracy z Biblioteką Publiczną w Zielonkach mają zaszczyt zaprosić na wernisaż wystawy prac malarskich autorstwa Mariusza Cichonia pt. „Kultura krakowska utrwalona na płótnie”, który odbędzie się w holu biblioteki we wtorek 29 września o godz. 17:00.

Wystawa jest dostępna dla zwiedzających od 19 września do 2 października, w godzinach otwarcia BP Zielonki.

Wydarzenie zorganizowano w ramach zadania publicznego realizowanego przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego.

Europejskie Dni Dziedzictwa w Bibliotece Publicznej w Zielonkach

18 Wrz, 2020

Na stałe wpisana w harmonogram działań Biblioteki impreza, Europejskie Dni Dziedzictwa, ponownie zagości w murach Biblioteki Publicznej w Zielonkach oraz Izby Regionalnej w Zielonkach.  Tegoroczne hasło wydarzenia brzmi „Moja droga”, z którym my w Bibliotece utożsamiamy bliską sercom zieloneckich mieszkańców drogę kultywacji pamięci o okolicznej ludowości i ich folklorze, które wskazują i przewodniczą w stąpaniu po ścieżce historii.

Wydarzenia związane z EDD, w których uczestniczyć będą mogli wszyscy zainteresowani, to:

  1. Zwiedzanie Izby Regionalnej z przewodnikiem i kustoszem zbiorów, Mariuszem Zielińskim w środę 16 września w godzinach 16:00-20:00.
  2. Zwiedzanie pracowni konserwacji i malarstwa z przewodnikiem, malarzem Mariuszem Cichoniem w piątek 18 września w godzinach 12:00-16:00.
  3. Wernisaż wystawy „Kultura krakowska utrwalona na płótnie” w sobotę 19 września w godzinach 10:00-14:00.