Regionalia

Biblioteka Historyczna Gminy Zielonki

5 lut, 2019

Drodzy czytelnicy!

Z przyjemnością informujemy, iż dzieło wychodzące spod ramienia biblioteki ujrzało światło dzienne! Mamy je w rękach i z dumą chcielibyśmy Wam zaprezentować „Bibliotekę Historyczną Gminy Zielonki”. Tom I zatytułowany „Wybrane zagadnienia z dziejów Zielonek i Bibic” jest zbiorem artykułów Jana Bulaka, Mariusza Zielińskiego oraz Anny Makarczyk. Znajdziecie w niej m.in. artykuły o bractwie św. Anny w Zielonkach, życiu codziennym w parafii Zielonki, konflikcie między wójtem a plebanem w XIX w., przyczynach śmierci bibiczan, duchowieństwie parafii Zielonki w latach 1797 – 1943, obrazie Matki Boskiej Zwycięskiej, figurze Matki Boskiej Fatimskiej oraz teksty historyczne dotyczące dziejów parafii Zielonki i zapiski z kroniki Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana.

Książka zawiera dużo nigdzie nie publikowanych zdjęć, dlatego też jest to pierwszy i unikatowy zbiór cennych informacji o dziejach Zielonek i Bibic.

Już niedługo będziecie mogli po nią sięgnąć by zapoznać się z przeszłością waszych miejscowości.

Zobacz więcej…