Czwartkowe spotkanie z historią – „Oblicza Madonny”.

Czwartkowe spotkanie z historią – „Oblicza Madonny”.

23 lut, 2015

Pierwsze w Wielkim Poście „Spotkanie z Historią” upłynęło pod znakiem Matki Boskiej Częstochowskiej. Licznie zgromadzone audytorium wysłuchało referatu Joanny Brzegowy, studentki V roku historii sztuki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, na temat Matki Boskiej Częstochowskiej jako wzoru dla przedstawień maryjnych w Małopolsce.

Szeroko omówiona została historia jasnogórskiego obrazu, wraz z objaśnieniem najtrudniejszych pojęć z tego zakresu (np. ikonoklazm, kopia, podobizna czy hodegetria). Referentka zakończyła prezentację pokazem najbardziej znanych obrazów Matki Bożej wzorowanych na obrazie częstochowskim (taki, na przykład, znajduje się w pobliskim Giebułtowie).

Po pokazie został odtworzony pamiątkowy film, przypominający obchody jubileusz 65-lecia sprowadzenia obrazu Matki Boskiej Zwycięskiej do Zielonek. Całe spotkanie zostało nagrodzone gromkimi, zasłużonymi brawami.

JB