Archiwalne zdjęcia z rodzinny Chrzanów z Zielonek

Archiwalne zdjęcia z rodzinny Chrzanów z Zielonek

12 kw., 2021

Izba Regionalna w Zielonkach wzbogaciła się o pamiątki rodzinne przekazane przez Panią Izabelę Gołdę.

rodzina

Rodzina Chrzanów, Michał i Anna (z domu Binczycka) Chrzanowie z dziećmi: Rozalią, Józefem, Emilią i Zofią, lata 30 XX wieku

Michał Chrzan, syn Józefa i Marianny z d. Sobczyk, ur. 7 grudnia 1896 r.
Anna Binczycka, córka Błażeja i Rozalii z d. Stypuła, ur. 27 czerwca 1900 r.
Ślub tych dwojga nastąpił 27 VI 1922 r.

para z dzieckiem

Anna Chrzan (z domu Binczycka) i Michał Chrzan z córką Rozalią, lata 20 XX wieku

 

Anna Chrzanowa (z domu Binczycka) z Katarzyną Gawłową, lata 30 XX wieku

 

Anna i Kazimierz Binczycy, Zielonki, 1949 r.

 

Rozalia Binczycka żona Błażeja Binczyckiego, wójta, Zielonki, 16.05.1949 r.

 

Anna Chrzan (z domu Binczycka) z Krzywdzińską, z domu Orzechowską

 

Rozalia Chrzanówna (Sierant) z Bronisławą Bienczycką, z domu Prochal

 

Józef Chrzan, ojciec Michała Chrzana

 

Marianna Chrzan, żona Józefa Chrzana

 

Michał Chrzan, Zielonki

 

Michał Chrzan, opłatek w starostwie powiatowym w Krakowie, lata 30 XX wieku

 

Andrzej (Jędrek) Dusza, Warszawa-Pyry

 

Piotr Pietrzyk z Zielonek, lata 30 XX wieku

 

Chór parafialny, lata 40/50 XX wieku

 

Stanisław Gołda i Emilia Chrzanówna, 1953 r.

 

Emilia Chrzanówna (Gołda) z Zofią Sikorzanką sąsiadka, 1948r., Bieżanów

 

Zdjęcia z pogrzebu śp. Stanisława Gołdy, 07.06.1986 r.

 

Zdjęcia z pogrzebu Emilii Gołdowej z Chrzanów (Prądnik Biały). Na zdjęciach widoczny jest sztandar PSL z 1939 r.

 

Nagrobek Anny Binczyckiej i Michała Chrzana

 

W darze otrzymaliśmy również szereg dokumentów.

Protokół z dnia 28 sierpnia 1891 r. w sprawie spadku śp. Franciszka Chrzana

Zaproszenie na ślub Emilii Chrzan (córka Michała i Anny Chrzanów) i Stanisława Gołdy

 

Serdeczne życzenia ślubne od księdza Stanisława Dąbrowskiego dla Emilii Chrzan i Stanisława Gołdy, 26.04.1953 r.

 

Zaświadczenie o pracy w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Sportowego w Krakowie dla Emilii Chrzan

 

Legitymacja członkowska Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Emilii Gołdy

 

oraz świadectwa szkole Emilii Chrzan

Świadectwo szkolne Emilii Chrzan, SCHULZEUGNIS, 30.06.1943 r.

 

Świadectwo szkolne Emilii Chrzan, Publiczna Szkoła Powszechna stopnia III, 30.06.1945 r.

 

 

Świadectwo szkolne Emilii Chrzan, Prywatne Gimnazjum Ogólnokształcące i Liceum Żeńskie ss. Prezentek w Krakowie, 26.06.1948 r.

 

 

Świadectwo szkolne Emilii Chrzan, Prywatna Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego im. P. P. Prezentek, 25.06.1949 r.

 

 

Świadectwo ukończenia Kursu maszynopisania dla Emilii Chrzan, 1951/1952 r., Zakład Wiedzy w Warszawie odział w Krakowie

 

 

Świadectwo szkolne Emilii Chrzan, Państwowe Liceum Gospodarcze przy Państwowej Szkole Gospodarczej, 31.01.1951 r.

 

 

Świadectwo szkolne Emilii Chrzan, Państwowe Liceum Gospodarcze II stopnia w Krakowie, 08.06.1951 r.

 

i Kartę przyjęcia do bractwa różańca świętego Michała Chrzana, Kraków 1915 r.

Ofiarowane zostały również  dwie kantyczki po Prababci Pani Izabeli Gołdy, Mariannie Chrzanowej,  które zostały odnowione około 35 lat temu w Drukarni Wydawniczej im. W.L. Anczyca w Krakowie

 

 

oraz kubek Pradziadka z wisienkami, który znajdował się do roku 2018 w domu rodzinnym na Białym Prądniku. Pijali z niego kawę pani Izabela i jej Mama Emilia oraz  Wujek J. Chrzan. Został przekazany jako pamiątka Rodzinie Krzyworzeków.