Dbają o pamięć i tożsamość w Zielonkach

Dbają o pamięć i tożsamość w Zielonkach

22 mar, 2019

W sobotę 16 marca, miało miejsce wyjątkowe spotkanie z ks. bp Janem Szkodoniem, przy okazji wizytacji parafii w Zielonkach, w dniach 15-17 marca 2019 r. biskup krakowski postanowił dowiedzieć się więcej o historii Zielonek i zachowanym tu dziedzictwie kulturowym krakowiaków zachodnich. Przybył więc wraz z ks. kan. Tadeuszem Kozakiem do Izby Regionalnej działającej w strukturze Biblioteki Publicznej w Zielonkach. Na wyjątkowego gościa czekała blisko 65-cio osobowa delegacja w tradycyjnych strojach krakowskich.

Na progach biblioteki powitała czcigodnego gościa rodzina Krzysztofa i Anny Krzyworzeków z dziećmi Olą i Jakubem, ubranych w stroje krakowskie. Pan Krzyworzeka, radny gminy Zielonki przemówił:

Czcigodny Księże Biskupie!

Witamy Cię serdecznie w naszej Izbie Regionalnej w imieniu rodzin tej parafii.
Twoje odwiedziny są dla nas wielkim świętem i wielkim przeżyciem. Zgromadziliśmy się tutaj, czekając na Twoje błogosławieństwo. Wizyta ta ma wielkie znaczenie dla nas, jako mieszkańców parafii. Wszak dzisiaj nasze dziedzictwo zgromadzone w tym miejscu doczekało się tak znamienitego gościa.
Nasze życie – to życie prostych, zwykłych ludzi, staramy się żyć tak, by nie splamić imienia naszych przodków. Z dumą nosimy dawne stroje. Pielęgnujemy dawne obyczaje. Wychowujemy nasze dzieci w wierze praojców naszych i mamy pewność, że nikt im tej wiary nie wydrze z ich serc. Choć wiemy, że przyszły czasy bardzo niebezpieczne
i trudne dla wychowania, a także kształcenia młodego pokolenia. Pojawia się, bowiem dużo zagrożeń w samej filozofii życia.

Czcigodny Księże Biskupie! Prosimy Cię módl się za naszą parafię i błogosław rodzinom naszym, by kwitło w nich szczęście i mieszkał Bóg.

Dostojny nasz Gościu! Prosimy dziś Ciebie, byś nam pobłogosławił na dalsze dni, jakże niełatwe dla ojców, matek, ludzi młodych, starszych i dzieci. My ze swojej strony witając Cię serdecznie, staropolskim zwyczajem, chlebem i solą, życzymy Ci wiele łask w Twojej niełatwej pracy duszpasterskiej.

Szczęść Boże!

Pani Anna, staropolskim zwyczajem, wręczyła chleb z solą, zaś jej mąż dał do ucałowania zabytkowy krucyfiks. Następnie głos zabrały matki księży pochodzących z Zielonek, p. Zofia Sandecka i p. Elżbieta Rudzka, po nich powitała znamienitego gościa delegacja dzieci Oskar
i Oliwia Szablowscy oraz Jakub Opala.

W imieniu władz samorządowych witał biskupa p. Mirosław Golanko – Przewodniczący Rady Gminy Zielonki wraz z delegacją radnych – Lucyną Zielińską, Anetą Szablowską, Marzeną Gadzik-Wójcik, Dariuszem Dragoszem oraz sołtysem Zielonek Władysławem Orzechowskim.

Pan Przewodniczący Golanko podkreślił: „możemy być dumni, że jest takie miejsce, które gromadzi pamiątki przeszłości związane z dziejami małej ojczyzny, aby ocalić je od unicestwienia. Samorząd może być dumny, że w Zielonkach jest zachowana ciągłość zwyczajów i tradycji, o czym może świadczyć tak liczna obecność mieszkańców Zielonek
w strojach krakowskich, odziedziczonych po swoich przodkach”.

Mariusz Zieliński, założyciel Izby Regionalnej, oprowadził ks. bp J. Szkodonia po jej zbiorach. Biskup zachwycał się wyjątkową urodą strojów krakowskich według wzoru „od Zielonek” oraz twórczością malarki prymitywistki Katarzyny Gawłowej, urodzonej
w latach 90 XIX w. w Zielonkach. Ks. biskup podziękował za wielką wrażliwość na to, co ulotne i kruche, co czas i pamięć zaciera, a Zielonki pięknie to uchwyciły i zachowały dla przyszłych pokoleń. To dzieło wpisuje się w nurt nauczania „Pamięć i Tożsamość” św. Jana Pawła II.

Zgromadzeni licznie mieszkańcy zaśpiewali wspólnie z chórem Bell Canto, przy akompaniamencie p. Wojciecha Karwata, tradycyjne pieśni „Bogarodzico Polski Królowo”, „Nasza Pani Zwycięska” i inne związane z jubileuszem 70-lecia obecności obrazu MB Zwycięskiej w Zielonkach.

Ks. bp J. Szkodoń wraz z p. M. Golanko przecięli symboliczną wstęgę otwierającą stałą wystawę portretów olejnych na płótnie w korytarzu biblioteki w Zielonkach, autorstwa
p. Mariusza Cichonia, absolwenta ASP w Krakowie, które przedstawiają sylwetki osób szczególnie zasłużonych dla gminy Zielonki. Obrazy powstały w 2018 r., jako pamiątka roku jubileuszowego, 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Następnie gość wpisał się do pamiątkowej kroniki przechowywanej w Izbie Regionalnej.

Wszyscy zebrani ustawili się do pamiątkowego zdjęcia z ks. bp J. Szkodoniem,
ks. T. Kozakiem, p. M. Golanko i towarzyszącymi mu radnymi. Zdjęcia wykonali
pp. Ryszard Cabała i Anna Kawa.

Na koniec jego Ekscelencja bp Szkodoń podarował p. Mirosławowi Golanko, na pamiątkę tego spotkania, obrazek MB Częstochowskiej z 1949 r., którego historię przybliżył
p. M. Zieliński, a następnie czcigodny gość udzielił wszystkim zgromadzonym pasterskiego błogosławieństwa.

MC

Galeria zdjęć