dr hab. Łukasz Gaweł, “Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania”