dr hab. Łukasz Gaweł, „Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania”