Dziedzictwo kulturowe Zielonek

Dziedzictwo kulturowe Zielonek

25 mar, 2015

Izba Regionalna w Zielonkach od marca 2015 r. realizowała projekt „Ochrona i propagowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez rekonstrukcję ludowych strojów krakowskich,  biżuterii oraz eksponatów związanych z życiem codziennym mieszkańców Zielonek”. Koncept uzyskał wsparcie finansowe w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Beneficjent czyli Izba Regionalna w Zielonkach na realizację projektu otrzymała pomoc w wysokości 25 816,53 zł a całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 32 270,67 zł.