Dziękujemy za nowe dary do Izby Regionalnej

Dziękujemy za nowe dary do Izby Regionalnej

19 paź, 2022

płaskorzeźba przedstawiająca mężczyznę na koniu

Do zbiorów Izby Regionalnej trafiła płaskorzeźba, która pochodzi z Pękowic i została podarowana przez pana Jana Ziółko. Przedstawiona scena ukazuje cesarza Napoleona Bonaparte i prawdopodobnie została zainspirowana jednym z licznie przedstawiających go obrazów. Podobny styl tworzenia można zaobserwować u Ernesta Meissoniera. Według historyków prawdopodobnie nawiązuje do wydarzenia, które miało miejsce w czasie wojen na terenie austriackim między 1805 a 1809 rokiem. Trudno wyrokować o przeznaczeniu tej konkretnej płaskorzeźby, natomiast może być to wyrób o charakterze pamiątkarskim, który pochodzi z XIX lub XX wieku.

Obecnie staramy się uzyskać więcej wiadomości o tym przedmiocie. Jeśli ktoś posiada większą wiedzę na ten temat, uprzejmie prosimy o przekazanie wszelkich informacji do Biblioteki Publicznej w Zielonkach (mailowo lub na FB Izby Regionalnej).

tył płaskorzeźby