Gwara ludowa – Dialekty

Gwara ludowa – Dialekty

25 mar, 2013

To mowa określonej grupy społecznej, zamieszkującej dane terytorium, którą charakteryzują pewne odrębności gramatyczne w zakresie słownictwa, fonetyki, morfologii czy składni. Jest podrzędna w stosunku do dialektu, choć czasami pojęcia te stosowane są wymiennie. Większe grupy gwar niekiedy nazywane są narzeczami, te zaś którymi posługuje się mniejsza liczba osób – żargonami (np. żargon szkolny, wojskowy, zakonny, więzienny).

Artykuł w całości pochodzi ze strony http://naludowo.pl/ i jest prezentowany przez Izbę Regionalną w Zielonkach w celach edukacyjnych.