,,Hej po dolinie”

,,Hej po dolinie”

14 paź, 2014

Piosenka z okazji otwarcia i poświęcenia Izby Regionalnej w Zielonkach

1. Hej po dolinie, hej po lesie
z Zielonek piosenkę wicher niesie
Bo wielkie święto u nas w Zielonkach mamy
Izbę Regionalną otwieramy

  

2. Jakaś to ważna dla nas chwila
Izba pamięci się zrodziła
Chwała tym ludziom, którzy ją założyli
I cała swe serce w to włożyli

3. Dzięki, że państwo też się starali
I swoje skarby tu oddawali
A my prosimy abyście nie ustali
I więcej pamiątek tu oddali

 

4. Część tych pamiątek w złym stanie była
Więc renowacja kosztowna była
Są tu sponsorzy co groszem posypali
I tak te pamiątki ratowali

5. Niejeden z nas był zachwycony
Oglądając zdjęcia lub ikony
Jeden tylko bardzo poważny problem mamy
Większego lokalu nadal szukamy

 

6. Witamy księży, którzy przybyli
I nasza Izbę poświęcili
Te zamierzenia bardzo chętnie wspierali
Niektóre pamiątki też oddali

 

7. Nasz Wójcie drogi witamy Ciebie
Wiemy, że wspierasz w każdej potrzebie
My na Ciebie chętnie swoje głosy oddamy
lecz Twojej pomocy też żądamy

 

8. Na Twoje wsparcie bardzo liczymy
A dobrze rządzisz my o tym wiemy
Więc gdy się postarasz my w to bardzo wierzymy
To wkrótce muzeum otworzymy

9. Przewodniczący Rady gminy
Ma wszędzie wtyki my o tym wiemy
A, że Zielonki są bliskie sercu jego
To wiec możemy liczyć także na niego

 

10. Kochani radni pomóżcie
Wkrótce wybory Wy o tym wiecie
Byście się w kadencji swojej tak wykazali
Byśmy większy lokal otrzymali

11.  Bo przecież od nas wszystko zależy
Co zostawimy dzieciom, młodzieży
A pradziadowie wciąż dla nas będą żyli
Przez zdjęcia, pamiątki cośmy złożyli

 

12.  A więc raz jeszcze się kłaniamy
I tak petycję ponawiamy
By nasza wioska większy lokal zdobyła
W prawdzie muzeum się przerodziła

 

Autor: Zofia Chacuś

Zielonki, 2014”