Historia Biblioteki Publicznej w Zielonkach

Historia Biblioteki Publicznej w Zielonkach

3 mar, 2012

 „Bibliotheca Magna – Perennisque, czyli Biblioteka Wielka i Wieczna.”

Dokładna data zorganizowania Gromadzkiej Biblioteki w Węgrzcach jest dziś trudna do ustalenia, prawdopodobnie było to w ostatnich miesiącach 1946 roku. Prowadziła ją p. Maria Raźna, pracownik gminy Węgrzce, a następnie p. Halina Kurczyńska, kierowniczka świetlicy ZMP  w Zielonkach. Księgozbiór stanowiły woluminy z przydziału centralnego, a następnie zakupy z kwot budżetowych Powiatowej Biblioteki w Krakowie. Na terenie gminy były zorganizowane punkty biblioteczne we wsiach: Batowice, Bosutów, Bibice, Dziekanowice, Prusy, Raciborowice, Garlica murowana, Trojanowice i Zielonki. Z dniem 1 listopada 1954 roku powierzono obowiązki kierownika Biblioteki Gromadzkiej w Węgrzcach z siedzibą w Zielonkach p. Antoniemu Żyła, kierownikowi Szkoły Podstawowej w Zielonkach. W roku 2009 Biblioteka w Zielonkach obchodzi 55- lecie istnienia. Obecnie Biblioteka Publiczna w Zielonkach jest samodzielną instytucją kultury gminy Zielonki z filiami w Przybysławicach i w Węgrzcach, kieruje nią od 1 stycznia pan Mariusz Zieliński.  W najbliższym czasie przeniesie  swoją  siedzibę do nowego budynku CIS- u przy ul. Galicyjskiej 17 A.
Tekst został opracowany na podstawie kroniki biblioteki.

Beata Pocha