III edycja konkursu na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną

III edycja konkursu na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną

3 kw., 2017

plakat_plamy2017_a3

Izba Regionalna w Zielonkach oraz Sołectwo Zielonki
serdecznie zapraszają do uczestnictwa w
III edycji konkursu
„NAJPIĘKNIEJSZA PALMA WIELKANOCNA”.

Konkurs odbędzie się w Niedzielę Palmową,
9 kwietnia 2017 roku w kościele pw. NNMP w Zielonkach.

Palmy będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:dzieci do lat 15 oraz młodzież od 16 lat i dorośli.

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie palmy do konkursu w dniu 9 kwietnia 2017 r. (Niedziela Palmowa), przed Mszą św. do godz. 11.30, obok starej dzwonnicy.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy wielkanocne. Polecana technika wykonania: materiały naturalne: wiklina, bukszpan, bazie, suche kwiaty, wstążki, bibuła itp. Pod uwagę nie będą brane prace zawierające elementy nietradycyjne: ozdoby z tworzyw sztucznych, gotowe ozdoby nie wykonane własnoręcznie.

Głównym kryterium oceny prac będzie nawiązanie do symboliki oraz pomysłowość, walory artystyczne i estetyczne, technika wykonania i bogactwo użytych materiałów.

REGULAMIN KONKURSU
NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

1. Organizatorzy konkursu:

Organizatorami konkursu są Izba Regionalna w Zielonkach oraz Sołectwo Zielonki

2. Cele konkursu:

 • Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych

z Niedzielą Palmową;

 • Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej;

 • Stworzenie okazji do zaprezentowania przez mieszkańców sołectwa i parafii
  w Zielonkach
  własnych pomysłów i technik wykonania palm wielkanocnych oraz form jej zdobienia;

 • Rozbudzanie inwencji twórczej;

 • Integracja społeczności lokalnej.

3. Szczegóły konkursu:

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne

palmy wielkanocne.

TECHNIKA WYKONANIA: materiały naturalne (np.: bukszpan, bazie, suche kwiaty, krepa, wstążki, bibuła itp.). Wysokość palmy: bez ograniczeń.

4. Kategorie konkursowe:

I KATEGORIA (indywidualna) – dla dzieci do 15 lat, jeden uczestnik konkursu może zgłosić jedną palmę

II KATEGORIA (indywidualna) – dla młodzieży od 16 lat i dorosłych, jeden uczestnik konkursu może zgłosić jedną palmę.

5. Miejsce i termin składania prac:

9 kwiecień (Niedziela Palmowa), plac przy kościelny w Zielonkach obok starej dzwonnicy. Zgłoszenia będą przyjmowane od 11.30.

Rozstrzygnięcie konkursu wręczenie pamiątkowych dyplomów i nagród rzeczowych zaraz po mszy św. o godz. 12.00

6. Ocena prac:

Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatorów.

Ocenie prac podlegać będzie:

 • zgodność z regulaminem konkursu,

 • tradycyjne ludowe palmy wielkanocne,

 • dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych,

 • wielkość i bogactwo użytych materiałów,

 • samodzielność i estetyka wykonania pracy.

 • Pod uwagę nie będą brane prace zawierające elementy nietradycyjne: ozdoby
  z tworzyw sztucznych, gotowe ozdoby nie wykonane własnoręcznie;

7. Rozstrzygnięcie konkursu: Odbędzie się 9 kwietnia br. na placu przykościelnym.

8. Nagrody:

Jury przyzna I-III miejsca oraz wyróżnienia w/w kategoriach zostaną wręczone nagrody rzeczowe i dyplomy.

9. Postanowienia końcowe:

Komisja jest niezawisła w swojej ocenie. Jej werdykt jest niepodważalny i ostateczny. Przebieg prac komisji jest udokumentowany w protokole.

Organizator dokonuje interpretacji zapisów niniejszego regulaminu i rozstrzyga ostatecznie zgłaszane kwestie sporne.

10. Wszelkie wątpliwości i pytania proszę kierować pod nr tel.: 12 418 41 24 lub drogą mailową: bp.zielonki@interia.pl

zielonki-izba-reg-konkurs-palm