Informujemy, że wczoraj zmarł nagle podczas pielgrzymki na Węgry ks. Adam Leśniak, dawny wikariusz naszej parafii (1974-1982), pierwszy proboszcz parafii w Bibicach (1982-1992) i budowniczy tamtejszego kościoła

Informujemy, że wczoraj zmarł nagle podczas pielgrzymki na Węgry ks. Adam Leśniak, dawny wikariusz naszej parafii (1974-1982), pierwszy proboszcz parafii w Bibicach (1982-1992) i budowniczy tamtejszego kościoła

6 maj, 2019

Ks. Adam urodził się w 1948 r. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bpa Stanisława Smoleńskiego w Jaworznie 21 maja 1972 r. Był kolegą rocznikowym i prywatnie przyjacielem naszego byłego ks. proboszcza Andrzeja Olszowskiego.
Do Zielonek przybył 23 czerwca 1974 r. z wikariatu w Zawoi, na podstawie decyzji kardynała Wojtyły Nasza parafia rozrastała się coraz bardziej i duże Bibice potrzebowały osobnego duszpasterza. Kardynał Wojtyła podjął więc decyzję, by ks. Leśniak przygotował tam grunt pod przyszłą parafię (funkcja: wikariusz parafii Zielonki z zadaniem tworzenia ośrodka duszpasterskiego w Bibicach). Tego dnia odprawiono w Bibicach pierwszą mszę św. w domowej kaplicy.

Swoją posługę zieloneckiego wikarego sprawował do 2 sierpnia 1982 r., kiedy to została erygowana parafia w Bibicach, a ks. Adam został jej pierwszym proboszczem. Doprowadził do wybudowania kościoła i dał się zapamiętać jako bardzo życzliwy i dobry człowiek. Z Bibic został przeniesiony w 1992 r. do Lipnicy Małej, gdzie pełnił funkcję proboszcza do 2017 r. Potem pozostał tam jako rezydent-emeryt.

Długie lata związany z Zielonkami, najpierw jako wikariusz, potem sąsiad, potem przyjaciel, choć mieszkający daleko. Życzliwy dla wszystkich, bardzo pobożny i wesoły. Choć odszedł, jego dzieła są z nami do dziś. Wierzymy głęboko, że będzie za nami orędował w niebie. +Requiescat in pace.