Kolędnicy z Małopolski przyjechali do Chrzanowa na przegląd “Herody”