Kolędnicy z Małopolski przyjechali do Chrzanowa na przegląd „Herody”