Kolejne perełki wydawnicze w zieloneckiej książnicy

Kolejne perełki wydawnicze w zieloneckiej książnicy

2 wrz, 2014

Zbiory Biblioteki Publicznej w Zielonkach wzbogaciły się dzisiaj o kolejne dzieła. Dzięki ofiarności jednego z naszych czytelników, Jana Bulaka – studenta Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie, który ofiarował nam Dzieje Polski ilustrowane, autorstwa profesora dr Augusta Sokołowskiego ze współudziałem Adolfa Inlendera, z ilustracjami Jana Matejki, Walerego Eljasza, Juliusza Kossaka, Henryka Rauchingera i innych polskich artystów, w naszej książnicy zagościła już na stałe  dwutomowa praca, która została wydana przed 118 laty  (Tom I – 1896, Tom II – 1897) w Wiedniu w oficynie Maurycego Perlesa.

To cenne dzieło oprócz pięknych ilustracji zawiera również tablice genealogiczne i podobizny dokumentów historycznych.

Na prośbę darczyńcy, obydwa egzemplarze zabytkowych  książek zostaną w najbliższym czasie poddane pracom konserwatorsko-introligatorskim.

Ofiarowane bibliotece Dzieje… dołączą do liczącego już 545 egzemplarzy gromadzonego przez naszą instytucję, jako jedynego w powiecie, zbioru książek  zabytkowych.