Konkurs – Bukiet Maryjny 2014″

Konkurs – Bukiet Maryjny 2014″

6 sie, 2014

Kwietny Bukiet dla Panny Maryi”.

O wy, kwiaty mej młodości, prosto z łąki zioła,
Co na Matkę Boską Zielną znoszą do kościoła

Jan Lechoń Rymy Częstochowskie

 

Konkurs jest skierowany do mieszkańców sołectwa Zielonki i Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Celem Konkursu jest:

1. Promocja tradycji i obrzędowości Małopolski w tym gminy Zielonki.

2. Kształtowanie świadomości mieszkańców w zachowaniu i krzewieniu tradycji dożynek chłopskich i świąt chrześcijańskich.

3. Aktywizacja  i integracja społeczności sołectwa Zielonki.

5. Wyłonienie i nagrodzenie najpiękniejszych bukietów.

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu pod nazwą Kwietny Bukiet dla Panny Maryi” jest  Sołtys Zielonek i Rada sołecka.

2. Termin konkursu: 15 sierpnia 2014 r.

3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród:  15 sierpnia 2014 r.

4. Warunki uczestnictwa w konkursie:

      w konkursie mogą brać udział wszyscy mieszkańcy sołectwa Zielonki i Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny,

      w konkursie nie mogą uczestniczyć organizatorzy ani członkowie komisji konkursowej oraz zawodowi floryści,

            bukiet konkursowy musi być wykonany własnoręcznie,

         bukiet musi zawierać świeże rośliny w dowolnej ilości i gatunku: m.inn. kwiaty, zioła, trawy, zboża, owoce.

 

5. Ocenie będą podlegały: pomysłowość, w tym układ roślin, oryginalność, ogólne wrażenie estetyczne.

6. Zgłoszone do konkursu bukiety będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez organizatora konkursu.

7.  Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie ma od nich odwołania.

8. Zgłoszeń uczestnictwa w konkursie należy dokonać w dzień konkursu na parkingu przy kościele parafialnym pw  Narodzenia Najświętszej Maryi Panny lub od wejścia na teren kościoła od strony wschodniej od godz. 11.30 do zakończenia mszy świętej o godz. 12.00  – podając imię i nazwisko uczestnika.

 9. Dla zwycięzców Konkursu na „Kwietny Bukiet dla Panny Maryi” przewidziano nagrody rzeczowe i dyplomy pamiątkowe.

 10. Lista laureatów wraz ze zdjęciem bukietu zostanie podana na stronie internetowej  sołectwa oraz gminy.

11. Warunki dodatkowe

 

• Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny.

 

• Wszelkich dodatkowych informacji o konkursie udziela Marzena Gadzik–Wójcik: członek rady sołeckiej nr tel. kom.  502 221 060 e mail: fado2007@vp.pl