Konkurs „Kwietny Bukiet dla Panny Maryi” rozstrzygnięty!

Konkurs „Kwietny Bukiet dla Panny Maryi” rozstrzygnięty!

19 sie, 2013

      W miniony czwartek, w naszej zieloneckiej parafii odbyło się kolejne w tym roku miłe spotkanie z tradycją i obrzędowością dawnych Zielonek, w ramach cyklu „Twoje miejsce na ziemi” – spacery, zabawy i pogadanki na temat historii, tradycji i kultury Zielonek. Tym razem  na terenie  kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Zielonkach z inicjatywy Marzeny Gadzik-Wójcik członka Rady Sołeckiej –  postanowiono zwrócić uwagę na piękną tradycję związaną z kościelnym świętem Matki Boskiej Zielnej (Kwietnej). Święta, podczas którego przybywający do kościoła wierni, przynoszą w podzięce Wniebowziętej Matce Bożej, kwietne i ziołowe bukiety. Tego dnia ołtarze, kaplice oraz nawy i babińce kościołów toną w kwieciu, a unoszący się pod sklepienie zapach ziół nadaje niezwykłego charakteru spotkaniom z Bogiem. 

     Tak też było 15 sierpnia  w kościele w Zielonkach. Podczas mszy świętej o godzinie 12.00, mieszkańcy parafii podziękowali Bogu za tegoroczne zbiory florystycznym poematem. I choć z uwagi na czerwcowe powodzie było mniej darów ziemi niż zwykle, wierni  słowami  Mariusza Zielińskiego, wypowiedzianymi w asyście na ludowo ubranych Anny Sieńko i Martyny Organiściak oraz bukietem autorstwa Pani Bernadetty Walczak i Marzeny Gadzik-Wójcik, wyrazili wdzięczność za łaski, jakimi zostali obdarowani. Ks. proboszcz Andrzej Olszowski złożył bukiet przed obliczem Matki Boskiej Zwycięskiej.

       W tym roku, chcąc by trwająca na naszym terenie tradycja bukietów maryjnych zakreślała coraz szersze kręgi – czynnie zainteresowanych mieszkańców Zielonek układaniem kwietnych kompozycji – postanowiono, przed złożeniem bukietów na ołtarze, docenić kunszt florystyczny przybyłych na msze parafianek z Zielonek i Pękowic. Proboszcz Parafii Andrzej Olszowski w asyście Sołtysa Władysława Orzechowskiego i Dyrektora Biblioteki w Zielonkach Mariusza Zielińskiego podęli się  trudu wyłonienia  spośród blisko 70-ciu bukietów tych 6 najpiękniejszych.  Jury przyznało 3 nagrody  główne dla Pań: Józefy Nowakowskiej, Anny Palimąki i dla Bożeny Boryczko, a także 3 wyróżnienia, które otrzymały Panie: Teresa Marzec – uczestniczka warsztatów plastycznych w Bibliotece Publicznej w Zielonkach, Maria Ptak oraz Zofia Rożek.

      Radość nagrodzonych podzieliły wszystkie uczestniczki konkursu. Podpatrzone zaś oryginalne wzory łączenia i budowania kompozycji zapadły w pamięć, będąc zapewne inspiracją dla bukietów podczas sierpniowego święta w 2014 roku.

MG-W