Konserwacja drzewostanu wokół zabytkowego kościoła w Zielonkach

Konserwacja drzewostanu wokół zabytkowego kościoła w Zielonkach

25 lut, 2017

5

25 lutego w godzinach porannych zebrali się mężczyźni z terenu parafii Zielonki, którzy pod przewodnictwem Pana Tadeusza Nogcia z Zieloneki i Pawła Opali z Garlicy Murowanej dokonali selekcji drzewostanu, na podstawie zezwolenia wydanego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

4

W pierwszej kolejności wytypowano drzewa, które w sposób bezpośredni swoimi rozrosłymi korzeniami zagrażały stanowi technicznemu przykościelnego muru oraz kaplicy różańcowej. W drugiej kolejności usunięto drzewa spróchniałe wokół otoczenia odnowionej w jesieni 2016 r. kapliczki Jezusa Frasobliwego przy skrzyżowaniu ulic Ks. Zięby z Ks. Michalika. Uporządkowano także szkarpę kościelną przy ulicy Ks. Zięby poprzez wycięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego i dzikich samosiejek. Na wiosnę planowane są nowe nasadzenia ozdobnych krzewów niskopiennych.

3 2 1

Galeria zdjęć