KONSERWATOR Bis – Opiekun ekspozycji Izby Regionalnej.

KONSERWATOR Bis – Opiekun ekspozycji Izby Regionalnej.

15 kw., 2015

 

Biblioteka Publiczna w Zielonkach
w ramach projektu „KONSERWATOR Bis – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia” realizowanego przez 
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
organizuje 1 stanowisko stażowe:
pani Sylwia Białowiejska-Chuchmacz
będzie opiekowała się ekspozycją
Izby Regionalnej w Zielonkach.