Krakowiacy i Górale

Krakowiacy i Górale

2 maj, 2016

OSP Morawczyna 1 V 2016 r. Zielonki (11)

1 maja 2016r. odbyły się uroczystości poświęcenia pojazdu strażackiego w Sołectwie Morawczyna, w gminie Nowy Targ. Uczestniczyła w nich, licząca blisko 50 osób, ubrana w stroje krakowskie, delegacja z Zielonek. Morawczyna to niewielka miejscowość posiadająca niespełna 500 mieszkańców – dla porównania Zielonki zamieszkuje niemal 5000 osób.

OSP Morawczyna 1 V 2016 r. Zielonki (18)

Województwa, powiaty, miasta i gminy często znajdują partnerów w kraju i za granicą, rzadko jednak zdarza się aby tego typu partnerstwa zawiązywały się między sołectwami, co niewątpliwie czyni współpracę Zielonek i Morawczyny ciekawym tematem. Fundamentem tej relacji jest postać Wiktorii Baranówny, młodej nauczycielki z Zielonek urodzonej w 1910r. W latach 30. Przeniosła się ona na Podhale, gdzie pracowała w szkołach w Chochołowie i Długopolu, a następnie w Morawczynie.

Szkoła ta – od początku wojny – stała się punktem oparcia dla walczących z okupantem. Tutaj uzyskał pomoc w wyżywieniu oddział Wojska Polskiego, który wycofał się z Czarnego Dunajca. Tu znalazły schronienie osoby ukrywające się przed gestapo. Szkoła stanowiła też punkt pośredniczący w kierowaniu uchodźców do nielegalnego przejścia granicznego przez Słowację na Węgry.OSP Morawczyna 1 V 2016 r. Zielonki (20)

Powodem spotkania w dniu 1 maja było zaproszenie wystosowane przez prezesa OSP w Morawczynie, pana Pawła Bułę, oraz sołtysa Morawczyny, Piotra Łabudę. Pierwszym przystankiem w drodze do Morawczyny był dla zieleńczan cmentarz parafialny w Klikuszowej, gdzie spoczywa Wiktoria Baranówna. Tam delegacja Rady Gminy Zielonki, Sołectwa i instytucji kultury oraz mieszkańców złożyła białoczerwone kwiaty i zapaliła świece, oraz pogrążyła się w krótkiej modlitwie.

 

Właściwe uroczystości rozpoczęły się przemarszem jednostek OSP z  terenu całej gminy Nowy Targ, na którego czele szła orkiestra dęta z Zielonek. Potem odbyła się msza święta w intencji strażaków, której przewodniczył ks. Kan. Jan Mikołajczyk, proboszcz parafii w Klikuszowej.

OSP Morawczyna 1 V 2016 r. Zielonki (23)

Zaraz po mszy odbył się uroczysty apel na placu przykościelnym, który rozpoczął się od wciągnięcia flagi państwowej na maszt oraz odegrania Mazurka Dąbrowskiego przez orkiestrę z Zielonek pod batutą pana Wojciecha Karwata. W czasie apelu uhonorowano odznaczeniami za zasługi dla pożarnictwa i ochrony ludności i mienia druhów strażaków zrzeszonych w OSP Morawczyna.

W czasie apelu zabrał głos pan Mariusz Zieliński, dyrektor Biblioteki Publicznej w Zielonkach, który reprezentował w czasie tego święta wójta Gminy Zielonki, pana Bogusława Króla. Pan Zieliński odczytał w zastępstwie adres gratulacyjny:

„Pragnę serdecznie podziękować za zaproszenie na uroczystości poświęcenia nowego wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Morawczynie. (…) Życzę aby nowy pojazd był równie niezwodny jak Wasza odwaga i sprawność i by przy jego użyciu każda akcja kończyła się szybkim sukcesem, oraz by każdy strażak z osobna, a także jednostka jako całość, cieszyli się zasłużonym poważaniem i szacunkiem ludzi, których chronią.” 

OSP Morawczyna 1 V 2016 r. Zielonki (25)

Pan Zieliński podkreślił, że delegacja z szacunku dla gospodarzy przyjechała w oryginalnych, odświętnych strojach krakowskich, które nierzadko liczą sobie blisko sto lat i są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Można domniemywać, że ich urok podziwiała już młoda Wiktoria Baranówna. Wspomniał też, że pomimo 70 lat jakie upłynęły od śmierci Wiktorii Baranówny nadal mocny i trwały jest fundament przyjaźni pomiędzy Zielonkami pod Krakowem i Morawczyną pod Nowym Targiem.

OSP Morawczyna 1 V 2016 r. Zielonki (30)

Złożył też serdeczne podziękowania pani Danucie Strzęp, dyrektor szkoły podstawowej w Morawczynie im. Wiktorii Baranówny, która niezmiennie pamięta o Zielonkach przy okazji uroczystości szkolnych upamiętniających bohaterską nauczycielkę oraz przy wycieczkach szkolnych w okolice Krakowa.

OSP Morawczyna 1 V 2016 r. Zielonki (44)

Przyjaźń pomiędzy Zielonkami a Morawczyną przypieczętowano niezwykłym prezentem jaki Władysław Orzechowski, sołtys Zielonek, otrzymał od sołtysa Morawczyny, Piotra Łabudy – był to kapelusz gazdowski z piórkiem, typowy dla stroju Podhala oraz bogato zdobiona ciupaga z wyrytym napisem „Zielonki”.  Pan Orzechowski z dumą przyjął ten dar i podkreślił, że przy najbliższej okazji sołtys Morawczyny zostanie obdarowany atrybutami stroju krakowskiego.

Samorząd Gminy Zielonki, prócz radnego Władysława Orzechowskiego, reprezentowały Marzena Gadzik-Wójcik – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Zielonki oraz Anna Sieńko – radna Gminy Zielonki. Po zakończeniu apelu wszyscy uczestnicy święta udali się w uroczystym pochodzie ze sztandarami do remizy w Morawczynie, gdzie kontynuowano obchody Dnia Strażaka. W licznych rozmowach pomiędzy zieleńczanami a mieszkańcami Morawczyny padały ciepłe i miłe słowa zapewniające o przyjaźni, planowane były kolejne wizyty oraz plany najbliższej współpracy.

Już dziś wiemy, że na pewno mieszkańcy Zielonek odwiedzą Morawczynę w grudniu, kiedy będą przypadały uroczystości rocznicowe tragicznej śmierci Wiktorii Baranówny z rąk gestapo.