Magdalena Czapiga

Magdalena Czapiga

19 kw., 2016

Wystawa „Obraz książką malowany” Magdaleny Czapigi jest nie tylko starannie dobranym zestawem płócien, ale także przemyślanym dziełem samym w sobie. Zgodnie ze słowami artystki u postaw jego koncepcji leży „poszukiwanie odpowiedzi na pytania: Skąd się bierze obraz? Co wpływa na jego ostateczny kształt? Jakie zdarzenia, emocje i którzy ludzie mają decydujący wpływ na przebieg samego procesu twórczego?”.

WYSTAWA MALARSTWA SZTALUGOWEGO ZIELONKI IV 2016

Odbiorca nie otrzymuje rzecz jasna prostych odpowiedzi na te zagadki. Zamiast tego zostaje on zaproszony do czynnego udziału w poszukiwaniach poprzez prostą zabawę – wystawie towarzyszy dziesięć cytatów z rozmaitych form literackich, które towarzyszyły autorce podczas pracy, a zadaniem zwiedzających jest spróbować odnaleźć ulotne powiązania i przyporządkować ukończone obrazy ich książkowym inspiracjom. Taki zabieg sprzyja pogłębionemu odbiorowi prezentowanych dzieł, a także rozszerza zakres potencjalnych wrażeń z wystawy o refleksję nad procesem powstawania wszelkiej sztuki i ich nieuchronnego, choć nie zawsze oczywistego zaczepienia w otaczającej kulturze.

Prace Magdaleny Czapigi wahają się od martwych natur czy klasycznych marynistycznych pejzaży po  stylizowane ilustracje a nawet ekspresyjny abstrakcjonizm. Prócz szerokiego wachlarza tematyki i kolorystyki dzieła artystki charakteryzuje także różnorodność mediów jakie posłużyły do ich stworzenia. Pani Magdalena jako środkami ekspresji posługuje się malarstwem olejnym, akrylowym, kolażem, rozmaitymi technikami graficznymi a także rzeźbą oraz ceramiką. Jak sama twierdzi ciągle szuka najlepszego sposobu autoekspresji co przekłada się na różnorodność jej prac i stylów w jakich powstają.

Na co dzień pani Magdalena pracuje jako arteterapeutka prowadząc pracownię garncarstwa etnicznego. Od kilku lat wraz z rodziną i psem mieszka w Węgrzcach, choć jej twórczość podziwiać można na kolejnych wystawach w wielu zakątkach kraju takich jak choćby Wielkopolska, Śląsk czy Łódź. Niezależnie jednak od ogólnopolskiej sławy artystka zajmuje szczególne miejsce w swojej gminie i regionie. Jako osoba niezwykle aktywna w dziedzinie animacji i promocji kultury Magdalena Czapiga często i chętnie bierze czynny udział w wydarzeniach charytatywnych, artystycznych i społecznych a także angażuje się w liczne projekty twórcze – jest między innymi autorką akwarelowych ilustracji do książeczki „Przygody Gąski Zielonki – przewodnik dla dzieci i dorosłych po gminie Zielonki”.