Magia ludowa

Magia ludowa

16 maj, 2014

Słowo magia pochodzi z języka staroperskiego, gdzie magu („mag”) oznaczało „tego, który ma moc”. Antropologiczne ujęcie magii przysparza wielu problemów, ponieważ pomimo powszechnego stosowanie tego terminu przez etnologów, nie ma powszechnej zgody co do jego treści oraz zakresu.