„Małopolska: moje miejsce na ziemi” – gadka Zofii Chacuś