MAŁOPOLSKA SZKOŁA TRADYCJI

MAŁOPOLSKA SZKOŁA TRADYCJI

19 paź, 2017

W ramach projektu edukacyjnego MAŁOPOLSKA SZKOŁA TRADYCJI realizowanego w latach 2017 – 2020
przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu na terenie Małopolski powstały MATECZNIKI TRADYCJI – miejsca, w których prowadzone będą warsztaty muzykowania ludowego, tańca ludowego i rzemiosła. Każdy warsztat czerpać będzie z tradycji danego regionu a uczestnicy zajęć będą mogli zapoznać się z dziedzictwem kulturowym swojej małej ojczyzny.

  • WARSZTATY MUZYKOWANIA LUDOWEGO

W ramach Warsztatów Muzykowania Ludowego prowadzone będą indywidualne zajęcia nauki gry na tradycyjnych instrumentach muzycznych (skrzypce, basy, heligonka, klarnet, trąbka) oraz, jeśli poziom warsztatowy uczestników będzie wystarczający, zajęcia polegające na wspólnym muzykowaniu – łączenie poszczególnych instrumentów w skład małych muzyk. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest ukończenie 6 lat i posiadanie własnego instrumentu.

  • WARSZTATY TAŃCA LUDOWEGO

W ramach Warsztatów Tańca Ludowego przewidziano zajęcia dla grup do 25 uczestników, w trakcie których zgłębione będą arkana tradycji tanecznych danego regionu, zwyczajów i obrzędów. Zajęcia grupowe prowadzone będą 1 raz w tygodniu przez 3 godziny lekcyjne.

  • WARSZTATY TRADYCYJNYCH ZAWODÓW, RZEMIOSŁA I RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO

Warsztaty Tradycyjnych Zawodów, Rzemiosła i Rękodzieła Artystycznego prowadzone będą przez artystów – rzemieślników dla grup minimum 5-osobowych 1 raz w tygodniu przez 4 godziny lekcyjne. Przedmiotem warsztatów będzie haft, kowalstwo, garncarstwo, rzeźba, malarstwo na szkle i inne – w zależności od tradycji danego regionu.

W ramach Małopolskiej Szkoły Tradycji zaplanowane zostały również warsztaty mistrzowskie
z zakresu muzyki i tańca.

  • MUZYCZNE WARSZTATY MISTRZOWSKIE

W warsztatach mogą wziąć udział zarówno muzykanci z dużym doświadczeniem jak i początkujący. Będzie możliwość zaprezentowania swoich umiejętności, wymiany doświadczeń. Przewidziano spotkania
z konsultantami, którzy podzielą się z uczestnikami swoim doświadczeniem w zakresie techniki gry, doboru repertuaru oraz podstawowych wiadomości na temat budowy tradycyjnych instrumentów muzycznych.

  • TANECZNE WARSZTATY MISTRZOWSKIE

Warsztaty skierowane są do osób już tańczących chcących pogłębiać wiedzę i umiejętności w tym zakresie, również osób pretendujących do tytułu mistrzów prowadzących warsztaty taneczne. Tematem spotkań będzie technika wykonawcza oraz obyczaj taneczny.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach zapraszamy do MATECZNIKÓW TRADYCJI, gdzie są dostępne szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i planu zajęć.

Lista lokalizacji MATECZNIKÓW TRADYCJI oraz rodzajów WARSZTATÓW dostępna jest na stronie: www.mcksokol.pl

a wszelkich dodatkowych informacji udzielają eksperci programowi projektu:

Marek Harbaczewski tel.: 18 44 82 629, e-mail: m.haraczewski@mcksokol.pl

Beata Rompała tel.: 18 53 40 685, e-mail: b.rompala@mcksokol.pl