Matka Boża Zwycięska znów przeszła przez Zielonki

Matka Boża Zwycięska znów przeszła przez Zielonki

2 wrz, 2019

Mieszkańcy Zielonek obchodzili 70-lecie sprowadzenia obrazu Matki Bożej Zwycięskiej z Bazyliki Mariackiej w Krakowie do kościoła w Zielonkach. Zorganizowali procesje jak przed laty. Tym razem obraz nie wędrował z Krakowa, ale procesja odbyła się ulicami miejscowości.

W święto Matki Bożej Częstochowskiej, 26 sierpnia zieleńczanie tłumnie przybyli na plac przed Biblioteką Publiczną w Zielonkach. Tu ze swym proboszczem ks. kanonikiem Tadeuszem Kozakiem powitali biskupa Janusza Mastalskiego i przedstawicieli władz wojewódzki, powiatowych i gminnych. Potem wszyscy ruszyli w procesji do Kościoła.

– Uroczystości rocznicowe zostały połączone z dożynkami wiejskimi. W korowodzie niesiono cenny dla społeczności obraz Matki Bożej Zwycięskiej, a także kopie tego obrazu, która została przekazana wnukom autora obrazu oraz okazały wieniec dożynkowy – podkreśla Mariusz Zieliński, dyrektor Biblioteki Publicznej, kustosz Izby Regionalnej i koordynator obchodów.

Zwracał on uwagę na szczegóły związane z przeprowadzeniem obrazu. Na pamiątkę wydarzeń sprzed 70 lat zielonecki proboszcz na powitanie biskupa wyszedł z zabytkowej kapie z tamtych czasów, trzymając odnowiony relikwiarz, którego używano podczas sprowadzenia obrazu Maryi z Bazyliki Mariackiej.

W Zielonkach powstały też dodatkowe cztery kopie obrazu MB Zwycięskiej. Obecnie wszystkie cztery peregrynują po parafii odwiedzając domy mieszkańców. Gdy zakończy się ta wizyta Maryi w kopiach obrazu, zostaną one przekazane do parafii córek – czyli sąsiednich, które wywodzą się z parafii zieloneckiej. Są to kościoły w Bibicach, Toniach, Witkowicach, a czwarta kopia trafi do zieloneckiej kaplicy sióstr Zgromadzenia Najświętszej Duszy Chrystusa.

Obraz Matki Boskiej Zwycięskiej znajduje się w kaplicy zieloneckiej od 1949 roku. Jak czytamy z opisie historycznym przygotowanym przez Jana Bulaka obraz pochodzi z wojennego szlaku Drugiej Baterii Pierwszego Pułku Artylerii Polowej Pierwszej Samodzielnej Brygady Strzelców, stacjonującej w 1941 roku w Szkocji. Wykonano wtedy kopię niewielkiego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, a sukienkę dla Maryi z tego obrazu wykonano z korali i orderów ofiarowanych przez żołnierzy.

Obraz jest tryptykiem – ma skrzydła, na których znajduje się herb Szkocji i Polski. Autorem projektu był podchorąży Edward Chyliński. Po wojnie, 4 października 1947 r. obraz został przetransportowany przez ppłk. Władysława Passendorfera z ołtarza głównego kościoła w San Andrews do Krakowa. Trafił do ks. kardynała Adama Sapiehy, który umieścił go w ołtarzu głównym kościoła Mariackiego, a potem przekazał do Zielonek. 10 lipca 1949 r. uroczysty orszak ruszył z kościoła Mariackiego do Zielonek. Wprowadzono go do nowo zbudowanej wówczas kaplicy. Nadal znajduje się w tej kaplicy zwanej kaplicą Matki Boskiej Zwycięskiej.

Źródło tekstu

Autor fotografii: Ryszard Cabała