Postać dziecka w kulturze ludowej

Postać dziecka w kulturze ludowej

16 Sty, 2015

Dziecko w tradycji ludowej postrzegane było jako istota „nieokreślona”. Spowodowane było to jego brakiem dojrzałości, pozbawione było jednoznacznych cech. Pozbawione było seksualności, zatem podobnie jak starcy (już niepłodni) było bliskie granicy świata sacrum i profanum. Stąd też dzieci i starcy mogli spać na piecu – piec pełnił funkcję mediacyjną, zatem zarezerwowany był dla istot, które mogły nawiązać kontakt z zaświatami.