Renowacja feretronu w Zielonkach

Renowacja feretronu w Zielonkach

6 wrz, 2016

14212538_1090909087651921_3561318134027802624_n

Dostrzegając w ostatnich latach coraz większe zainteresowanie kulturą ludową, Mariusz Zieliński – opiekun zbiorów muzealnych Izby Regionalnej w Zielonkach – zaproponował księdzu proboszczowi Andrzejowi Olszowskiemu przywrócenie do kultu zapomnianego od prawie szesnastu lat feretronu.

14222368_1090909454318551_1572116459233134271_n

Wykonano go na zlecenie księdza Adama Lisika (ówczesnego proboszcza zieloneckiej parafii) w pracowni stolarskiej pana Małka w 1986 roku. Feretron został odkryty na nowo niedawno w czasie generalnych porządków przed Światowymi Dniami Młodzieży w przyziemiach nowej plebanii.
Obraz procesyjny był pierwotnie jednostronny, wykonany z drzewa sosnowego. Jego fronton zdobiło papierowe zdjęcie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Zieliński zaproponował księdzu Olszowskiemu, że zajmie się renowacją tego obrazu i odda go w opiekę czterem paniom z Zielonek, aby zaszczepić w nich przywiązanie do tradycji i stroju krakowskiego. W rozmowie z proboszczem w dniu 25 sierpnia zaproponował, aby dobrać takie wizerunki świętych, których jeszcze nie ma w zieloneckiej świątyni w ołtarzach, na ścianach czy sztandarach. Po wyrażeniu aprobaty przez proboszcza wspólnie wyznaczono datę zakończenia renowacji obrazu. Po raz pierwszy zostanie zaprezentowany szerszej publiczności w czasie uroczystości odpustowych w Zielonkach 8 września, w dzień popularnie nazwany „Świętem Matki Boskiej Siewnej”.

14264087_1090909280985235_7667778489026560651_n

Zieliński przewiózł feretron do domowej pracowni pana Zenona Olecha – artysty plastyka (absolwenta krakowskiej ASP) i zaproponował mu wykonanie kilku wizerunków świętych na obu stronach feretronu, na przykład św. Antoniego, św. Rity, św. św. Piotra i Pawła, św. Walentego, św. Izydora, św. Małgorzaty lub św. Andrzeja apostoła.Po konsultacji z artystą wybór padł na św. Marię Magdalenę. Zieliński argumentował, że będzie to nawiązanie do Marszowca i Witkowic, które historycznie, przed rokiem 2000, należały parafii Zielonki, a święta ta jest dziś ich patronką. Wybór drugiego wizerunku trwał długo. Ostatecznie zdecydowano się na postać św. Andrzeja apostoła, który jest patronem urzędującego proboszcza parafii w Zielonkach, ks. Andrzeja Olszowskiego. Na dodatek w tym roku przypada jego jubileusz dwudziestolecia (1996–2016) proboszczowskiej posługi w zieloneckiej parafii.
Po dwóch dniach powstały w pracowni Zenona Olecha pierwsze szkice świętych i propozycja dekoracji ramy feretronu, które zaakceptował Mariusz Zieliński. Kiedy powstały w pracowni malowidła świętych, została przewieziona do stolarni Tadeusza Nogcia w Zielonkach. Co ciekawe, stolarz ten uczył się przed wielu laty u boku wspomnianego wyżej mistrza stolarskiego p. Małka, tego samego, który wykonał ramę w 1986 r. W stolarni rozpoczęto wykonywanie sztukaterii i nowej oprawy obrazów i drążków do noszenia obrazu.

14183842_1090908867651943_2455364109544555947_n

Dawne papierowe zdjęcie MB Częstochowskiej z tego feretronu z lat 80. XX wieku zostało oprawione i będzie towarzyszyło klerykowi z Zielonek Marcinowi Olechowi w jego nowej parafii w Boliwii, w mieście Oruro, gdzie w tym roku, zaraz po święceniach diakonatu, obejmie parafię. Marcin powiedział, że chciałby mieć na obczyźnie, gdzie będzie pracował jako duszpasterz, coś polskiego i rodzinnego. Podkreślił, że to papierowe zdjęcie jest mu równe wiekiem i ilekroć będzie patrzył na tę reprodukcję, będzie wspominał rodzimą miejscowość i parafię.
Tak więc stary i nowy porządek zostały uszanowane.