Sołeckie Dożynki 2015

Sołeckie Dożynki 2015

27 sie, 2015

Punktualnie o godzinie 17:30, w środę 26 sierpnia, sprzed budynku Biblioteki Publicznej w Zielonkach wyruszył barwny korowód dożynkowy na czele z orkiestrą i przedstawicielami strażaków niosącymi sztandary z OSP w Zielonkach i Garlicy Murowanej.

IMG_0025

W pochodzie wzięli również udział Wójt Gminy Zielonki Bogusław Król, Przewodniczący Rady Gminy Zielonki Ryszard Krawczyk,Wice-przewodnicząca Rady Gminy Zielonki Marzena Gadzik-Wójcik, Sołtys Władysław Orzechowski, radna Anna Sieńko  oraz Dyrektor Biblioteki Publicznej Mariusz Zieliński. Starostowie dożynek  pp. Bernadeta i Artur Walczakowie nieśli bochen chleba wypieczony z tegorocznej już mąki.W tym roku dożynki zostały połączone z parafialnymi uroczystościami odpustowymi ku czci Matki Bożej Zwycięskiej, której obraz został sprowadzony do Zielonek w lipcu 1949 r. 

Dzieje wizerunku Madonny sięgają czasów II wojny światowej, kiedy to żołnierze I Pułku Artylerii Brygady Strzelców Podhalańskich stacjonując w Szkocji gromadzili się na modlitwie przed małą odbitką obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Wówczas to, dowódca Baterii mjr Władysław Passendorfer powierzył podchorążemu Edmundowi Chylińskiemu zadanie wykonania obrazu MB Częstochowskiej. Od tej pory obraz uczestniczył w życiu żołnierzy na wojennych frontach, aż do roku 1948 r. kiedy to Wł. Passendorfer powierzył go Jego Eminencji Księciu Kardynałowi Sapiesze w Krakowie. Po wojnie w Zielonkach powstał pomysł dobudowania do kościoła kaplicy, jednak jak zauważył ówczesny proboszcz ks. kan. Adam Zięba, „parafia nie miała ani figury, ani obrazu który mógłby zawisnąć w nowej kaplicy”. 7 lipca 1949 r. w Bazylice Mariackiej odprawiono mszę świętą, po której ks. infułat Ferdynand Machay pożegnał obraz udający się do zieloneckiej parafii. Równocześnie z Zielonek wyruszyła uroczysta procesja w strojach krakowskich, w której uczestniczyło około 10 tys. wiernych. Ostatnim  przystankiem obrazu MB Zwycięskiej  była kaplica zieloneckiej świątyni, gdzie obraz znajduje się do dziś. 

DSCN0866

 

DSCN0864

Wczoraj, po zakończeniu  uroczystej mszy świętej i procesji, pod pomnikiem św. Jana Pawła II  nastąpiło wręczenie wieńca ks. kan. Alojzemu Strączkowi oraz przemowa starostów. Pani Bernadeta Walczak powiedziała: „Przewielebny Księże Kanoniku! Wypełniając ten staropolski obyczaj dożynkowy, Starostowie dożynek pragną na Twe Czcigodne ręce wręczyć ten wieniec dożynkowy, symbolizujący trud pracy rolnika i wiarę mieszkańców Zielonek. Życzymy Księdzu, aby Matka Boska Zwycięska zachowała Księdza Kanonika na długie lata w dobrym zdrowiu i posłudze w Zieloneckiej parafii”.

DSCN0892

DSCN0894

DSCN0907

Natomiast pan Orzechowski swoje słowa skierował  do zebranych mieszkańców: „Czcigodni Księża, drodzy mieszkańcy ,jest mi niezmiernie miło, że w naszym sołectwie odrodził się na nowo zwyczaj „Święta Plonów”, który ściśle jest powiązany z odpustem ku czci MB Zwycięskiej. Chciałbym aby na trwale zapisał się w kalendarzu świąt naszego sołectwa, jako wymowny wyraz żywej tradycji”. 

DSCN0940

Na zakończenie wystąpiły Panie z chóru Bel Canto pod przewodnictwem Pana Wojciecha Karwata, a udział w śpiewaniu wzięli wszyscy zgromadzeni podczas obchodach odpustowo-dożynkowych.  DSCN1001

Organizatorem tegorocznych dożynek było Sołectwo Zielonki, a inicjatorem takiej formy świętowania był założyciel Izby Regionalnej Mariusz Zieliński. Celem tego typu uroczystości jest podtrzymywanie folkloru, aby na nowo powrócił i zajmował szczególne miejsce w lokalnej społeczności. Izba Regionalna  jest miejscem nie tylko przechowywania eksponatów, ponieważ w czasie lokalnych i państwowych uroczystości przedmioty te ożywają. Warto wspomnieć, że podczas tegorocznych dożynek po wielu latach, pojawili się panowie ze 100-letnimi pasami krakowskimi oraz  młode piękne panny w kolorowych, kwietnych czepcach na głowie zrekonstruowanych na podstawie archiwalnych  fotografii. Tanie odświętne nakrycie głowy typowe dla etnografii krakowskiej mieszkańcy Zielonek mogli widzieć  po raz ostatni  w latach 70- tych, XX w.   

DSCN1026

Cieszy nas fakt, że misja Izby Regionalnej, którą jest odkrywanie, ochrona, przybliżanie i przekazywanie współczesnym mieszkańcom dziedzictwa historycznego i kulturalnego minionych pokoleń, została z entuzjazmem przyjęta w lokalnym środowisku. Zieleńczanie z niezwykłą pasją biorą udział w wielu tego typu przedsięwzięciach podejmowanych lub wspieranych przez Izbę Regionalną w Zielonkach. DSCN1060

Organizatorem tegorocznych dożynek było Sołectwo Zielonki, a inicjatorem takiej formy świętowania był założyciel Izby Regionalnej Mariusz Zieliński. Celem tego typu uroczystości jest podtrzymywanie folkloru, aby na nowo powrócił i zajmował szczególne miejsce w lokalnej społeczności. Izba Regionalna  jest miejscem nie tylko przechowywania eksponatów, ponieważ w czasie lokalnych i państwowych uroczystości przedmioty te ożywają. Warto wspomnieć, że podczas tegorocznych dożynek po wielu latach, pojawili się panowie ze 100-letnimi pasami krakowskimi oraz młode panny w kolorowych, kwietnych czepcach na głowie, które mieszkańcy Zielonek widzieli po raz ostatni w latach 70- tych.

DSCN1067

Już teraz Sołtys Zielonek zaprasza na kolejne uroczystości dożynkowe, za rok.

S.B.-Ch.