Spotkania z historią – Katarzyna Gawłowa

Spotkania z historią – Katarzyna Gawłowa

12 Gru, 2014


W czwartek 4 grudnia 2014 r. Biblioteka Publiczna w Zielonkach zorganizowała pokaz filmu o Katarzynie Gawłowej – zmarłej w 1982 roku malarce naiwnej. Jest to już drugie spotkanie tego typu  – pierwsze było poświęcone  Wiktorii Baranównie.

 

Gościem honorowym spotkania był bratanek Katarzyny Gawłowej – Jan Chrzan. 

“Katarzyna Gawłowa to jedna z najciekawszych i najautentyczniejszych artystek ludowych. Dziś stawia się ją na równi z Nikiforem Krynickim. Malarka urodziła się w 1896 r., a całe swoje życie mieszkała i pracowała w Zielonkach.


Niezwykłe, pełne kolorów i radości obrazy Katarzyny Gawłowej zachwycają i fascynują. Malowała za pomocą temper. Szczególnym znakiem jej malarstwa jest skłonność do pawich, krakowskich kolorów i biała, płaska twarz postaci. Farb nie mieszała. Swoje obrazy ujmowała w ramy – uważała bowiem, że obrazy zakończone ramami są prawdziwsze i ładniejsze, chociaż ramy nie ograniczały jej malarskiej przestrzeni. Postacie umieszczała centralnie, zabudowywała obraz od centrum do brzegów, dekorowała każde wolne miejsce. W jej obrazach odnajdujemy wątki ludowe i sakralne. Często łączyła wiele wątków tematycznych w jednym obrazie. Lubiła dodawać na nich własne wierszowanki i komentarze, a nawet dedykacje, jak również fragmenty lokalnych przyśpiewek. Urok jej obrazów wynika z intuicji, wrodzonego poczucia piękna, rytmu, estetyki ludowej.”

Tekst za artykułem Małgorzaty Kmity-Fugiel „Katarzyna Gawłowa i jej obrazy”.

 

Źródło tekstu: http://www.ckpir.zielonki.pl/index.php/186-katarzyna-gawlowa-i-jej-obrazy