Spotkanie przy albumach „Krakowiacy, Lachy, Górale – stroje wsi małopolskiej” – promocja tomu „Krakowiacy Zachodni”

Spotkanie przy albumach „Krakowiacy, Lachy, Górale – stroje wsi małopolskiej” – promocja tomu „Krakowiacy Zachodni”

7 mar, 2022

biało-czwerony plakat, w tle tors kobiety w stroju krakowskim, napis na plakacie: krakowiacy, lachy, górale - stroje wsi małopolskiej

Dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Andrzej Zarych, Wójt Gminy Zielonki Bogusław Król oraz Dyrektor Biblioteki Publicznej w Zielonkach Mariusz Zieliński mają zaszczyt zaprosić na spotkanie promujące tom I serii albumów etnograficznych „Krakowiacy, Lachy, Górale – stroje wsi małopolskiej” zatytułowany „Krakowiacy Zachodni”, które odbędzie się Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach (ul. Galicyjska 17A) w piątek 18 marca 2022 r. o godz. 18:00.

„Krakowiacy, Lachy, Górale – stroje wsi małopolskiej” to wydawnictwo ukazujące urodę, bogactwo i różnorodność tradycyjnych, świątecznych strojów oraz codziennych ubiorów chłopskich noszonych niegdyś w małopolskich wsiach od Krakowa po Zakopane, od Zawoi po Gorlice. To pierwsza taka publikacja kompleksowo ujmująca problematykę stroju ludowego, jego rozwój i przemiany na przestrzeni lat. Wydawnictwo jest nie tylko ogniwem łączącym tradycję i teraźniejszość, ale stanowi materiał edukacyjny dla współczesnych nosicieli ubiorów. Składający się z dziesięciu tomów album jest efektem realizowanego przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu projektu badawczo-dokumentacyjnego pod nazwą „Małopolska Źródłem Tradycji”, finansowanego z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Ludoznawcy i etnografowie wyodrębnili kilkadziesiąt strojów ludowych, z których najbardziej obecny w świadomości Polaków i Polek jest strój krakowski, a ściślej – grupy etnograficznej nazywanej Krakowiakami Zachodnimi. Tom I serii autorstwa Agnieszki Marczak, prezentujący właśnie ten typ stroju krakowskiego, jest bogato ilustrowany rysunkami, fotografiami eksponatów muzealnych, pochodzącymi zarówno z prywatnych, jak i archiwalnych zbiorów, oraz fotografiami strojów noszonych współcześnie przez Krakowiaków Zachodnich. Album posiada ogromną wartość edukacyjną i dokumentacyjną ze względu na przekrojowość i dogłębność prezentowanych treści.

Więcej informacji o serii wydawniczej MCK SOKÓŁ

Zaproszenie na spotkanie promujące albumy, tekst poprzedza grafika krakowianki