Spotkanie wokół książki „Stroje krakowskie. Historie i mity”

Spotkanie wokół książki „Stroje krakowskie. Historie i mity”

16 kw., 2018

Zapraszamy na spotkanie z autorkami książki „Stroje krakowskie. Historie i mity” – Anną Grochal, Agnieszką Marczak, Elżbietą Pobiegły i Ewą Rossal. Prowadzącymi rozmowę będą dr hab. Monika Golonka-Czajkowska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ) oraz dr Stanisława Trebunia-Staszel (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ).  
„Stroje krakowskie. Historie i mity” to rozległa, wieloaspektowa i zaskakująca analiza strojów krakowskich. Daje poznać, z jak nieoczywistym, a jednocześnie żywotnym zjawiskiem mamy do czynienia. Praca nad jej powstaniem objęła trzy lata badań prowadzonych w zasobach muzealnych w kraju i za granicą, a jednocześnie w ponad stu miejscowościach w Małopolsce. Badań prowadzonych ze starannością i pasją.

Autorki przekopały się przez ogromny materiał – muzealia, archiwalia, literaturę przedmiotu, a zarazem nieprzebadane dotąd źródła (np. pamiętniki, rodzinne albumy, doniesienia prasowe, strony internetowe). Poddały refleksji konwencje, w jakich wytwarzano badane materiały oraz konteksty ich użytkowania – polityczne, społeczne, gospodarcze, kulturowe. Krytyczne podejście do tematu zrodziło ożywcze pytania, odnowiło myślenie, zarysowało nowe horyzonty.

Idąc tropem zbiorów, zdjęć, notatek, a także rodzących się intuicji, autorki wyruszyły w teren. Podczas spotkań i rozmów poruszały pamięci, spisywały historie i komentarze. Dowiodły, że temat stroju krakowskiego należy rozpisać na wiele opowieści, co podaje w wątpliwość dotychczasowe ujęcia i rewiduje utarte przekonania.

Książka przedstawia wiarygodny obraz niespotykanej wariantowości strojów krakowskich. Zaświadcza, że temat jest przede wszystkim częścią życia, wyobraźni, kultury, przenikania się mód, wpływów, fascynacji. Dowodzi, że sposób postrzegania strojów krakowskich, ich mityzacja, to poniekąd osobny – także intrygujący – rozdział w historii polskiej mentalności.

Słowem Stroje krakowskie. Historie i mity to przede wszystkim droga, proces, zaproszenie do wspólnego myślenia.

Książka wydana przez Muzeum Etnograficzne w Krakowie w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Informacje praktyczne:

Spotkanie odbędzie się 26 kwietnia o godz. 18.00 w Muzeum Etnograficznym w Krakowie (Ratusz, plac Wolnica 1). 

Źródło zdjęcia i tekstu