Strój Krakowiaków zachodnich w badaniach terenowych