Zapalmy Światło Pamięci

Zapalmy Światło Pamięci

23 paź, 2015

baner 1

Zbliża się jesień, okres zadumy nad tym co przeminęło, melancholii  i wspomnień o tych, którzy odeszli. Jest to czas w którym wspominamy w modlitwie „Wieczne odpoczywanie” naszych   bliskich, znajomych, osoby zasłużone dla narodu, regionu, nauki i kultury. Listopad jest miesiącem pamięci o zmarłych, czasem który w sposób szczególny nastraja do refleksji nad życiem i jego przemijaniem. Cmentarz jest miejscem spotkania tych, co umarli z tymi, którzy wciąż chodzą po tej ziemi. Idąc za mickiewiczowskim wołaniem „ Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, Zapomnij o mnie” chcemy przypomnieć wszystkim, że naszym chrześcijańskim obowiązkiem jest modlitwa za Zmarłych  i dbanie o ich doczesne szczątki.

W listopadzie zostaną zapalone znicze pamięci na najstarszych nagrobkach znajdujących się na cmentarzu w Zielonkach i w Korzkwi. Grobach, które w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki, Koło Naukowe Historyków Studentów UPJP II i Bibliotekę Publiczną w Zielonkach projektu „Non omnis moriar” udało się zinwentaryzować, oczyścić i przywrócić pamięci mieszkańców.

baner 2

Akcję honorowym patronatem objęli: wójt gminy Zielonki Bogusław Król, proboszcz parafii Zielonki ks. Andrzej Olszowski oraz proboszcz parafii Korzkiew ks. Paweł  Łukaszka.