Święty Andrzej ci ukaże, co ci los przyniesie w darze

Święty Andrzej ci ukaże, co ci los przyniesie w darze

30 lis, 2021

zdjęcie 4 Pań w strojach krakowskichW sobotni wieczór, 27 listopada, w siedzibie OSP w Cianowicach miało miejsce spotkanie andrzejkowe Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie Powiatu Krakowskiego: KGW w Owczarach i KGW „Przyjaciele Brzozówki” w Brzozówce z gminy Zielonki oraz KGW w Cianowicach z gminy Skała, którym Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki podsumowywało projekt „Koła Gospodyń Wiejskich – odnajdywanie tradycji”.

zdjęcie tańczących Pań w strojach krakowskich w tle sala, ludzie stoją i klaszczą

Realizowane przez Stowarzyszenie zadanie polegało na odtworzeniu, na postawie kwerendy przeprowadzonej w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Krakowie i Izby Regionalnej w Zielonkach, wzoru tradycyjnego białego haftu angielskiego z przełomu XIX i XX wieku typowego dla obszaru dzisiejszej gminy Zielonki. Następnie, na postawie zachowanych egzemplarzy strojów krakowskich Krakowiaków Zachodnich, zamówiono w profesjonalnej pracowni krawieckiej specjalizującej się w szyciu ubiorów ludowych polskich grup etnograficznych damskie bluzki krakowskie zdobione tym właśnie haftem. Bluzki wykonane zgodnie z lokalnym wzornictwem folklorystycznym trafiły do członkiń Kół biorących udział w projekcie – dzięki temu Panie, które chętnie zakładają odświętny strój krakowski na różnego rodzaju uroczystości państwowe i religijne oraz wydarzenia kulturalne, będą miały możliwość promowania piękna historycznego stroju krakowskiego „od Zielonek” na szczeblu gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim. Pierwszą sposobnością do zaprezentowania szerszemu gronu odbiorców nowego elementu ubioru stała się właśnie impreza zorganizowana z okazji Andrzejek.

przy stole siedzą Panie w strojach krakowskich i mężczyzna, w tle baner Powiatu krakowskiego

Na spotkanie w Cianowicach zawitali przedstawiciele powiatowych władz samorządowych. Powiat Krakowski reprezentowali: członek Zarządu Powiatu Krakowskiego Tadeusz Nabagło, radni powiatowi Grzegorz Małodobry, Piotr Opalski i Adam Ślusarczyk oraz Sekretarz Powiatu Mirosław Golanko.

przy zastawionym stole sirdzą goście, głównie mężczyźni

Andrzejkowy wieczór pozwolił zaproszonym gościom spróbować regionalnej kuchni małopolskiej. Cianowickie gospodynie na czele z przewodniczącą Koła Katarzyną Bastą przyrządziły na tę okazję typowe dla wsi podkrakowskiej smakowite dania gorące i desery. Podziękowania za przepyszny poczęstunek przygotowany w oparciu o tradycyjne receptury naszych mam czy babć należą się także Paniom z Owczar i Brzozówki, którymi to KGW kierują odpowiednio Zofia Maj oraz Magdalena Krztoń.

dwie Panie w strojach krakowskich

Spotkanie dało możliwość posłuchania o zwyczaju noszenia stroju krakowskiego, który w gminie Zielonki przeżywa swój renesans dzięki działalności Izby Regionalnej funkcjonującej przy gminnej bibliotece publicznej. Pozwoliło także poznać założenia projektu, który ma zmienić postrzeganie dziedzictwa kulturowego gminy Zielonki poprzez rugowanie z powszechnej świadomości zwyczaju noszenia popularnych strojów cepeliowskich, z tradycyjnym strojem krakowskim niemających nic wspólnego. Opowiedział o tym przedstawiciel SRGZ Mariusz Zieliński, który pełni też funkcję Przewodniczącego Powiatowej Rady Pożytku Publicznego.

Panie w strojach krakowskich, tańczą w kole

Dla podtrzymania atmosfery zabawy andrzejkowej zgromadzeni śpiewali pieśni biesiadne, a przedstawicielki trzech Kół ubrane w barwne stroje krakowskie zatańczyły wspólnie krakowiaka. Oprawę muzyczną imprezy zapewnił zespół „Barwa”.

Panie w strojach krakowskich tańczą w kole

Zadanie publiczne „Koła Gospodyń Wiejskich – odnajdywanie tradycji” zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego.

Natalia Janisz