Uroczyste otwarcie Izby Regionalnej w Zielonkach

Uroczyste otwarcie Izby Regionalnej w Zielonkach

15 paź, 2014

„Aby nasze dzieci, aby nasze wnuki

mogły tu pobierać historii nauki.”

To październikowe popołudnie na zawsze pozostanie w pamięci wszystkich mieszkańców Zielonek oraz licznie przybyłych gości. Po wielu trudach okupionych ciężką pracą i zaangażowaniem wielu osób 11 października 2014 roku udało się oficjalnie otworzyć Izbę Regionalną przy Bibliotece Publicznej w Zielonkach. Dyrektor książnicy Mariusz Zieliński podziękował wszystkim tym, którzy sobotnią uroczystość uświetnili swoją obecnością Wójtowi gminy Zielonki Bogusławowi Królowi, w-ce przewodniczącemu Rady Gminy Krzysztofowi Olawskiemu, radnemu gminy i sekretarzowi powiatu krakowskiego Mirosławowi Golanko, radnym gminy Annie Sieńko, Helenie Wiśniewskiej i Władysławowi Orzechowskiemu, piastującemu również funkcję sołtysa Zielonek, Janowi Palimące – Komendantowi Gminnemu OSP, Antoniemu Leszczyńskiemu – prezesowi Kółka Rolniczego w Zielonkach, Barbarze Kawie – wiceprezesowi Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa, Dorocie Furman – dyrektorowi Powiatowej i gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach, a nade wszystko proboszczowi parafii w Zielonkach ks. kan. Andrzejowi Olszowskiemu, który dokonał poświęcenia Izby.

Otwieramy dziś Izbę Regionalną przy Bibliotece Publicznej w Zielonkach – powiedział Mariusz Zieliński –  by mogła służyć młodemu pokoleniu w przekazywaniu wiedzy o dawnych dziejach Zielonek, o życiu ich mieszkańców i wytworach pracy rzemieślniczej, uprawie roli, narzędziach, o kulturze duchowej i materialnej, zwyczajach i obrzędach, o wartościach chrześcijańskich, o dorobku twórczym i artystycznym mieszkańców gminy Zielonki. Właśnie w tym miejscu chcemy prowadzić edukację regionalną, a ta izba będzie stanowić istotny czynnik w kształtowaniu postaw patriotycznych (…) By kurz niepamięci nie zakrył tego, co dawne. Byśmy mogli choć na chwilę zatrzymać się, podumać, pomyśleć o wcześniejszych pokoleniach, ich działalności dla miejsca swojego urodzenia nad Białuchą”.

Słowa podziękowań skierował również do wszystkich, którzy w jakikolwiek przyczynili się do otwarcia drugiej już w gminie Zielonki Izby Regionalnej: Grażynie Mosio kustoszowi  Muzeum Etnograficznego w Krakowie – za projekt układu kolekcji, Tadeuszowi Nogieciowi i jego pracownikowi za prace montażowe, Bernadecie Walczak za wykonanie dekoracji z bibuły, Zofii Chacuś za napisanie tekstów piosenek na uroczystość oraz ogromne zaangażowanie w pozyskiwanie nowych eksponatów, Chórowi Bel Canto pod kierownictwem Wojciecha Karwata  za oprawę muzyczną, Jackowi Pietrzykowi – wiceprezesowi Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki za pomoc w transporcie eksponatów a także  Jackowi Łodzińskiemu za przekazany na kilka godzin przed uroczystością wspaniały dar dla Izby Regionalnej w postaci 2 obrazów Katarzyny  Gawłowej z lat siedemdziesiątych.

Po recitalu pań z chóru Bel Canto, które wykonały m. in, pieśni i wiersze napisane specjalnie na tę niezwykłą uroczystość przez  Zofię Chacuś, po krótkiej modlitwie nastąpiło poświęcenie Izby przez ks. kan. Olszowskiego. Do przecięcia  wstęgi w asyście starostów Zofii Bińczyckiej i Tadeusza Nogiecia, wójt gminy Zielonki zaprosił Henryka Banasia – założyciela Izby Bibickiej, dyrektora biblioteki oraz Karolinę Kantor, przedstawicielkę młodego pokolenia Zielonczan.

Od tej chwili Izba Regionalna w Zielonkach otworzyła swe podwoje dla zwiedzających.  Zgromadzono w niej eksponaty ofiarowane przez mieszkańców Zielonek, księdza proboszcza zieloneckiej parafii oraz siostry ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana. Wśród nich unikalne obrazy m.in. z XIX wieku, portrety rodzinne, dwa obrazy Katarzyny Gawłowej ofiarowane przez Stefanię Wójciak, figurki sakralne, gorsety, zapaski, chusty, kaftany i sukmanę oraz przedmioty codziennego użytku. Dzięki udziałowi biblioteki w konkursie grantowym Aktywna Biblioteka przy współpracy z Dorotą Król, Bernadetą Walczak i Anną Palimąką udało się odtworzyć  kompletny krakowski strój kobiecy wraz z katanką i dwa czepce krakowskie a także bibułkowe pająki i kwiaty, które stanowią teraz dekorację starych obrazów.

Dyrektor Zieliński wręczył pamiątkowe dyplomy wszystkim, którzy przekazali pamiątki rodzinne, pomagali w przygotowaniach zarówno samej Izby jak i sobotniej uroczystości a także  wsparli finansowo renowację eksponatów. Reprezentanci napływowej części mieszkańców sołtys os. Łokietka Krzysztof Olawski i Marzena Gadzik-Wójcik – członkini rady sołeckiej zapewnili, że i ta część lokalnej społeczności  włączy się w powiększanie i upiększanie muzealnego zalążka, wprawdzie nie materialnie, ale finansowo.

Na zakończenie części oficjalnej głos zabrał wójt Bogusław Król. Rzadko chwalę swoich pracowników – powiedział – ale dzisiaj muszę to zrobić. Bo nie sposób nie docenić tego co stworzył dyrektor Zieliński i należą mu się za to słowa ogromnego podziwu.

Wszystkim obecnym trudno było ukryć wzruszenie, a mówiącym głos niejednokrotnie wiązł w gardle. Delegacja zieloneckiej społeczności wręczyła Mariuszowi Zielińskiemu kosz pięknych czerwonych róż, a Anna Sieńko odczytała napisane w formie wiersza podziękowanie. Również przedstawicielka chóru Zofia Bińczycka dziękowała w imieniu wszystkich mieszkańców, a młodzież w strojach krakowskich zwróciła się ze słowami wdzięczności za pomoc merytoryczną i organizacyjną w przygotowaniu wystroju Izby do kustosz Grażyny Mosio.

Sołtys Władysław Orzechowski powiedział, że jest dumny z tego,  iż w jego rodzinnej miejscowości powstał tak piękny zbiór pamiątek po naszych przodkach.  Wierzę – zaapelował  do mieszkańców – że dzisiejsze uroczyste otwarcie Izby jest tylko etapem pierwszym. Od jutra zacznie się etap drugi – zbieranie kolejnych pamiątek, obrazów i eksponatów, tak by nic nie mogło ulec zniszczeniu i zapomnieniu.

Gorące słowa wdzięczności należą się księdzu kanonikowi Alojzemu Strączkowi, który po zakończeniu wieczornego nabożeństwa przybył wraz z siostrą Irminą, by zwiedzić Izbę i obejrzeć okolicznościową wystawę starych zdjęć dokumentujących  zarówno Zielonki jak i ich mieszkańców. Po zwiedzeniu Izby Regionalnej zaproszeni goście oraz mieszkańcy Zielonek udali się na przygotowany poczęstunek, w skład którego wchodziły pyszne, domowe ciasta upieczone przez panie z Bel Canto. Tu również słowom zachwytu nie było końca, a gromkie sto lat rozbrzmiewało co chwila na cześć dyrektora biblioteki, wójta i starostów. Tę część uroczystości uświetnił grą na akordeonie Wojciech Karwat – radny powiatu krakowskiego, a uczestnicy imprezy do późnych godzin świętowali wspólnym śpiewem i tańcami.

Wszak Izbę Regionalną otwiera się tylko raz…

JR

Po więcej zdjęć zapraszamy na nasz Facebook(link)

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.