V Kongres Kultury Regionów: SACRUM-PROFANUM. Oś istnienia

V Kongres Kultury Regionów: SACRUM-PROFANUM. Oś istnienia

18 paź, 2019

Wprowadzona w życie w 2015 roku inicjatywa Województwa Małopolskiego w postaci forum wymiany idei i pomysłów, służącego upowszechnianiu wiedzy o kulturze regionów, cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Do Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół”, na piątą już edycję Kongresu Kultury Regionów przybyli licznie regionaliści, naukowcy, znawcy, miłośnicy i twórcy kultury. Podczas uroczystości inaugurującej wydarzenie wicemarszałek Łukasz Smółka, w towarzystwie wiceprzewodniczącej Komisji Kultury SWM Marty Mordarskiej uhonorował osoby szczególnie zasłużone małopolskimi odznaczeniami.

Występem grupy wokalistów pod hasłem: „Zacznijcie wargi nasze…” rozpoczął się jubileuszowy V Kongres Kultury Regionów – spotkanie znawców, pasjonatów i miłośników tradycji i lokalności. Jego uczestników powitał wicemarszałek Małopolski Łukasz Smółka wraz z nowym dyrektorem MCK „Sokół” Andrzejem Zarychem.

Bardzo dziękuję za przybycie na nasz kongres specjalistom, pasjonatom kultury nie tylko z województwa małopolskiego, ale także z sąsiednich województw, a nawet z centralnej Polski. Małopolska rozwija się. Rozwijają się drogi, infrastruktura, turystyka, ale nie byłoby tego wszystkiego bez Państwa aktywności. To dla nas duży potencjał. Wraz z rozwojem kultury rozwija się również turystyka, bo przecież do obiektów kultury, domów wczasowych, wypoczynkowych trzeba dojechać po to, aby podziwiać Państwa pracę

– mówił wicemarszałek Łukasz Smółka.

Problematyka tegorocznej edycji Kongresu zachęca do refleksji nad duchowym i świeckim wymiarem ludzkiej egzystencji, barwnie i różnorodnie odbijającym się w kulturach tradycyjnych. Praktycy, zajmujący się na co dzień tą sferą ludzkiej aktywności, potrzebują wsparcia intelektualnego i temu mają służyć rozważania teoretyczne podczas konferencji, dyskusji panelowych oraz warsztatów. Wstęp do problematyki Kongresu stanowił wykład inauguracyjny „OBLICZA OJCZYZNY”, który wygłosił językoznawca, etnolingwista, folklorysta, slawista, wykładowca Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, prof. dr hab. Jerzy Bartmiński.

Wydarzenie było również okazją do wyrażenia wdzięczności „siewcom, orędownikom i kreatorom”, czyli osobom szczególnie zasłużonym dla zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego Małopolski. W imieniu samorządu regionalnego wyróżnionych małopolskimi odznaczeniami dekorował wicemarszałek Łukasz Smółka, w towarzystwie wiceprzewodniczącej Komisji Kultury SWM Marty Mordarskiej.

Srebrnymi Odznakami Honorowymi Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski zostali odznaczeni:

Bogdan Krok z Bobowej – długoletni były dyrektor Centrum Kultury i Promocji gminy Bobowa. W życiu społecznym i zawodowym łączy umiejętnie dwie pasje: teatr regionalny, dla którego pisze scenariusze widowisk, a których jest reżyserem i aktorem równocześnie oraz unikatowe rękodzieło artystyczne – koronka klockowa. Kierowane przez niego Stowarzyszenie uruchomiło we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego stałe warsztaty nauki koronki klockowej dla dzieci i dorosłych. Jest pomysłodawcą i organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Koronki Klockowej w Bobowej. Pracuje w Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice, gdzie jednym z wielu jego działań w dziedzinie kultury jest opieka nad  Muzeum Etnograficznym „Grociarnia” w Jastrzębi.

Krystyna Milaniak z Niedzicy – z zamiłowania regionalistka i animatorka kultury na polskim Spiszu. Od 2007 roku pełni funkcje dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy. Zainicjowała i realizuje kilka ważnych a zarazem docenianych w środowisku przedsięwzięć kulturalnych. Koordynuje pracę dziewięciu świetlic na terenie Gminy Łapsze Niżne, zajęcia gry na instrumentach dętych w czterech orkiestrach dętych oraz wspiera działalność kilkunastu zespołów folklorystycznych na swoim terenie. Organizuje także szereg zajęć i warsztatów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, z których najistotniejsze to warsztaty muzykowania na tradycyjnych instrumentach.

Bernadetta Wąchała-Gawełek z Łącka – od 1999 roku pracuje na stanowisku instruktora w Gminnym Ośrodku Kultury w Łącku. Jest pomysłodawczynią wielu inicjatyw, mających na celu promocję lokalnej kultury. Zrealizowała wiele autorskich projektów dokumentujących zwyczaje i obrzędy, gwarę oraz tradycje muzyczno-taneczne górali białych. Jako dziecko była członkiem szkolnego zespołu regionalnego MAŁE ŁĄCKO. W 2003 roku założyła dziecięco-młodzieżową Grupę Teatralną BERECIK, której jest kierownikiem i instruktorem. W oparciu o badania terenowe przygotowuje przedstawienia dla łąckiej grupy kolędniczej. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Amatorski Ruch Artystyczny Ziemi Łąckiej.

Józef Wójtowicz ze Słopnic – absolwent 1. edycji Studium Folklorystycznego organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Nowym Sączu. Czynny regionalista i animator kultury ludowej na Limanowszczyźnie, działacz samorządowy i społeczny. Od czterdziestu lat członek zespołu regionalnego „Słopniczanie”, w którym od 1981 roku pełni funkcję kierownika i instruktora. Autor wielu wartościowych widowisk regionalnych oraz kolędniczych. Uzdolniony gawędziarz i drużba weselny. Pisze opowiadania i gawędy, zaś sam jest laureatem w kategorii drużby weselnego konkursu Druzbacka w Podegrodziu. Jest pomysłodawcą i współorganizatorem „Noworocznego kolędowania” w Słopnicach. Często spotyka się dziećmi i młodzieżą prowadząc prelekcje o zwyczajach, obrzędach i gwarze swojego regionu.

Medalem „Polonia Minor” wyróżniony został Stanisław Czepiel z Krościenka. Laureat odznaczenia z zawodu jest lutnikiem i nauczycielem muzyki; zajmuje się malarstwem, rzeźbą i pisarstwem; należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych oraz Związku Polskich Artystów Lutników; razem z żoną prowadzi i bezpłatnie udostępnia „Galerię Sztuki Pienińskiej”; przez lata zaangażowany był w lokalną działalność – w 1987 roku powołał Oddział Związku Podhalan w Krościenku nad Dunajcem i został jego pierwszym prezesem; jest członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”.

Z kolei przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Honorowe Odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymali: Elżbieta Citak z Kamienicy, Bożena Gierczyk z Zasadnego, Beata Grzegorzek z Rożnowa, Czesława i Stanisław Sobczykowie z Ratułowa, Elżbieta Sroka ze Starego Sącza, Leszek Szewczyk z Kluszkowiec oraz Maria Wnęk z Krempach. Wręczył je Bartosz Skaldawski – dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Patronat honorowy nad V Kongresem Kultury Regionów „SACRUM-PROFANUM. Oś istnienia” objęli: Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak oraz Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak.

Źródło grafiki oraz tekstu