W kręgu polskiej kolędy – Biblioteka w Zielonkach 7.01.2016 r.