Wernisaż wystawy „Pro memoria Ryszard Bochenek-Dobrowolski”

Wernisaż wystawy „Pro memoria Ryszard Bochenek-Dobrowolski”

30 sty, 2018

W miniony czwartek, tj. 25 stycznia 2018 r., o godz. 17.00 odbył się w holu Biblioteki Publicznej w Zielonkach wernisaż wystawy „Pro memoria – wspomnienie Ryszarda Bochenka-Dobrowolskiego”.

Ryszard Bochenek-Dobrowolski od 2010 r. był związany z Biblioteką Publiczną w Zielonkach, w której współorganizował wiele wydarzeń kulturalnych, m.in. wieczory poezji, prozy i muzyki oraz liczne wystawy i wernisaże.
Artysta, którego dorobek zarówno artystyczny jak i naukowy jest niezwykle bogaty i wszechstronny, był doktorem filozofii, pracownikiem Instytutu Fizyki Jądrowej, sędzią Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, harcmistrzem ZHP, współtwórcą ruchu monarchistycznego w Krakowie i jednym z założycieli Związku Monarchistów „Cracovia” oraz twórcą czasopisma Wiadomości Monarchistyczne.

Wystawa prezentuje różnorodne prace plastyczne, w tym szkice ołówkiem, metaloplastykę oraz obrazy olejne autorstwa zmarłego 28 czerwca 2016 roku Ryszarda Bochenka-Dobrowolskiego, a także prace wykonane przez plastyków z Podgórskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuk Wszelkich im. Karola Wojtyły w Krakowie.
Wystawa, którą można podziwiać w holu Biblioteki Publicznej w Zielonkach, ma na celu uczczenie pamięci zmarłego twórcy oraz uhonorowanie jego dorobku artystycznego.