Wiersz Pani Zofi Chacuś

Wiersz Pani Zofi Chacuś

14 sty, 2014

1)      Są w Zielonkach tacy ludzie,

     a my ich dobrze znamy.

    Co „Izbę Pamięci” robią,

    więc chętnie pomagamy.

2)      Mamy zdjęcia i obrazy

i stroje haftowane.

Kiedy to zaprzepaścimy,

to cóż po nas zostanie?

3)      Naszej gwary młodzież nie zna,

a słowa zanikają.

Niechże te nasze Zielonki

swą „Izbę Pamięci” mają.

4)      Starsi ludzie już odeszli

i słowna historia z nimi.

Więc zbiory, które tu mamy

dla swych potomnych składamy.

5)      Na zbiory tak bezcenne

na pewno więcej zyskamy.

Toteż większego lokalu

na „Izbę Pamięci” szukamy.

6)      Bo pamięć ludzka zawodna,

a lata uciekają.

Niechże wiec nasze Zielonki

w „Izbie Pamięci” przetrwają.

7)      Wciąga nas wielki Kraków,

ale my się nie damy.

Prosimy o większy lokal,

a nawet go żądamy!

8)      Gdy w bibliotece na Rajskiej,

           te skarby wystawę miały,

           cieszyły oko i duszę

           i wszystkich zachwycały.

 

Autor: Zofia Chacuś