Wręczenie Nagrody Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa

Wręczenie Nagrody Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa

18 paź, 2018

Dnia 16 października 2018 r. na IV Kongresie Kultury Regionów miało miejsce wręczenie nagród i wyróżnień za wybitne i szczególne osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości kulturowej w Małopolsce.

Nagroda im. Romana Reinfussa jest przyznawana dorocznie za całokształt dokonań oraz za realizację wartościowych projektów na obszarze Małopolski w zakresie:
-ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego,
-ochrony dóbr materialnej kultury lokalnej, w tym sztuki ludowej i rzemiosła artystycznego,
– ochrony dóbr niematerialnej kultury lokalnej, w szczególności ochrony tradycji, folkloru, technologii, historycznych i tradycyjnych nazw, gwary oraz ochrony tzw. ginących zawodów i upowszechniania wiedzy o zawodach, które już wyginęły,
– upowszechniania wiedzy o wartości i znaczeniu dziedzictwa kulturowego lokalnego m. in. poprzez organizowanie wystaw, koncertów, festiwali, konkursów oraz innych wydarzeń artystyczno-kulturalnych.

Wśród laureatów, o czym ostatnio informowaliśmy znalazł się także Dyrektor Biblioteki Publicznej w Zielonkach oraz Kustosz Izby Regionalnej.

Pan Mariusz jest pomysłodawcą i realizatorem wielu wydarzeń i uroczystości na terenie rodzinnej miejscowości, które związane są z historią oraz dziedzictwem kulturowym gminy Zielonki; od 2009 roku z jego inicjatywy jest organizowany w gminie Wieczór Niepodległości a podczas Czwartków z Historią mieszkańcy gminy mają możliwość prezentacji dziejów własnego rodu czy zapoznania się z historią lokalną na tle dziejów Polski. Pan Mariusz aktywnie włączył się w obchody 750-lecia Zielonek w 2010 roku, był projektantem medalu jubileuszowego oraz monet i tablicy pamiątkowej. W 2011 roku podjął się organizacji wystawy regionaliów Zielonek poza gminą w ramach cyklu wystawienniczego organizowanego przez Bibliotekę Wojewódzka w Krakowie. Z jego inicjatywy zrekonstruowano tutaj zapomniany zwyczaj darcia pierza, wyeksponowano w przestrzeni publicznej elementy stroju krakowskiego oraz powrócono do jego noszenia podczas uroczystości państwowych i kościelnych. Włączył Zielonki w sieć Mateczników Tradycji i nawiązał współpracę z Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ realizując warsztaty rękodzieła artystycznego w ramach projektu unijnego małopolska Szkoła tradycji. Za jego przyczyną odnowiono w gminie 4 kapliczki przydrożne, zinwentaryzowano i uporządkowano zabytkowe części cmentarzy w Zielonkach i Korzkwi, wyposażono izby regionalne w komplety strojów i biżuterii. Mimo młodego wiele dokonał w zakresie ochrony oraz popularyzacji tradycji, historii i kultury gminy Zielonki. Nagrodę otrzymał z rąk Marszałka województwa małopolskiego.

Pełna relacja z wydarzenia