WSPÓŁCZESNY ODBIÓR TRADYCJI – panel dyskusyjny | KKR 2016