XVII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego

XVII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego

4 maj, 2015

Już po raz 17. mamy przyjemność zaprosić Państwa na zwiedzanie intrygujących i często na co dzień niedostępnych zabytków Małopolski, o których opowiedzą przewodnicy – pasjonaci i eksperci. Pokażemy miejsca nieznane, warte uwagi ze względu na architekturę, otaczające je parki, ogrody, ale również fascynujące historie z nimi związane.

Tematem tegorocznej edycji wydarzenia będzie czas – jedna z uniwersalnych kategorii miary otaczającego nas świata. Czas jest doświadczeniem powszechnym, łączy się z pojmowaniem świata przez daną epokę, świadomością ludzi, rytmem życia, obrzędami, a także architekturą, stąd wielość kategorii jego postrzegania, rozmaite metody jego mierzenia. Podczas Dni Dziedzictwa będzie nas również interesował, jak zawsze, czas historyczny zatrzymany w pokazywanych przez nas zabytkach.

W każdym z wybranych miejsc zastanowimy się nad różnymi rodzajami czasu: słonecznym, astronomicznym, kalendarzowym, mierzonymi za pomocą gnomonów, zegarów, kalendarzy. Przyjrzymy się rytmom przyrody, ludowemu kalendarzowi obrzędowemu i, mamy nadzieję, nie będzie to czas stracony.

Podczas dwóch weekendów (16–17 i 23–24 maja) zaprezentujemy 10 zabytków, zlokalizowanych na 4 trasach zwiedzania: dwóch krakowskich (obydwa weekendy), zachodniej (16–17 maja) i północnej (23–24 maja). W programie XVII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, oprócz zwiedzania, znajdą się warsztaty, koncerty, spacery, wycieczki, wystawy. Część atrakcji została przygotowana z myślą o najmłodszych.

Już po raz czwarty wydarzeniu towarzyszyć będzie bezpłatna publikacja – Był sobie czas -autorstwa Katarzyny Kobylarczyk, dziennikarki i reportażystki. Książkę będzie można otrzymać wraz z pamiątkową pieczątką w punktach informacyjnych przy wszystkich obiektach tegorocznych Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Niektóre punkty programu będą wymagały rezerwacji miejsc. W imieniu Małopolskiego Instytutu Kultury, Samorządu Województwa Małopolskiego, Gospodarzy obiektów oraz społeczności lokalnych serdecznie zapraszamy.

Szczegółowe informacje na stronie: dnidziedzictwa.pl.