Zamek, KORZKIEW – 1998-2003.

Zamek, KORZKIEW – 1998-2003.

28 lip, 2021

Zamek, KORZKIEW – 1998-2003.

Wielokrotnie rozbudowywany i przebudowywany. Opuszczony w 2.ćw. XIX w. Zakupiony przez potomka ostatnich właścicieli z zamiarem zabezpieczenia i odbudowy, którą rozpoczęto w 1998. Podstawą projektu odbudowy był projekt koncepcyjny arch. Waldemara Niewaldy z lat 70-tych. Wtedy zgody na odbudowę nie wydał jednak konserwator zabytków. Po tym wydarzeniu ruiny były opuszczone i dewastowane aż do lat 90-tych. Opiekę naukową nad nowym projektem sprawował wielki znawca zamków prof. dr hab. inż. arch. Janusz Bogdanowski. Autorem wytycznych był arch. Waldemar Niewalda. Ponadto przy projekcie współdziałali dr. inż. Stanisław Karczmarczyk, architekci Dr hab. Piotr Szlezynger, Bożena i Jacek Lendowie oraz sam właściciel. Wiele interesujących pomysłów zasugerował sam Bogdanowski, w tym dach łamany na budynku głównym w duchu lokalnej tradycji. Dach ten do tej pory czeka na realizację (zamek pokrywa obecnie dach prowizoryczny).

Na podstawie: Piotr S. Szlezynger, Zamek w Korzkwi. Badania historyczne i ikonograficzne, projekt, etapy odbudowy.

Na ilustracji ruiny zamku w latach 70-tych, zamek współcześnie (foto: Cristoforo/fotopolska.eu) oraz niezrealizowany jeszcze (?) projekt odbudowy z dachem łamanym zaproponowanym przez profesora Janusza Bogdanowskiego.

Źródło tekstu i grafik